Analiza sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1997-2009 - wybrane aspekty

Main Article Content

Radosław Dawidziuk

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony wybranym problemom finansowania szkolnictwa wyższego. Autor - na podstawie danych statystycznych - poddaje analizie sytuację w różnych rodzajach uczelni. Okres omawianych badań obejmuje 13 lat, a ich zakres - liczbę studentów oraz przychody i koszty działalności dydaktycznej. Analiza danych pozwala na wyznaczanie średnich wartości jednostkowych: (przychodu, kosztu i zysku z działalności dydaktycznej) oraz rentowności tej działalności. Porównanie tych wartości jest przeprowadzane zarówno w czasie (13 lat), jak i w zależności od rodzaju uczelni.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dawidziuk, R. (2010). Analiza sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1997-2009 - wybrane aspekty. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 60-74. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3189
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Radosław Dawidziuk

Radosław Dawidziuk - absolwent kierunku zarządzanie i marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1997 r. pracownik Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, w której w początkowym okresie zajmował się sprawami studenckimi, następnie organizował działalność marketingową uczelni, zaś od 2004 r. pełni funkcję kanclerza. Autor artykułów i opracowań poświęconych funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii uwarunkowań prawnych, zarządzania, marketingu i otoczenia uczelni.

Referencje

  1. Dąbrowa-Szefler M. 2009 Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego oraz wyzwania i cele systemu zawarte w raporcie Tertiary Education for the Knowledge Society”, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/33.
  2. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  3. Geryk M. 2007 Rynek uczelni niepublicznych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  4. Grzywacz J., Burżacka-Majcher M. (red.) 2007 Problemy szkolnictwa wyższego w XXI wieku - szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock.
  5. Kochanowicz J. 1999 W centrum uwagi, „Forum Akademickie”, nr 10(74).
  6. Krzyżanowska M. 2000 Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
  7. Otto J. 2001 Marketing relacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  8. Szkoły wyższe... 1997-2006 Szkoły wyższe i ich finanse, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  9. Wojciechowski J. 1999 Uczelnia w każdym powiecie, „Forum Akademickie”, nr 10(74).