Opublikowane: 2015-10-10

Od redakcji

Adam Gałkowski

7-8

Kadra akademicka szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska

175-197

Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz

224-249