Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość
Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość
Pełny numer
PDF

Od redakcji

Adam Gałkowski
7-8
Od redakcji
PDF

Oryginalny artykuł naukowy

Anna Marszałek
17-29
Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku
PDF (English) PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał
30-59
Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce
PDF
Radosław Dawidziuk
60-74
Analiza sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1997-2009 - wybrane aspekty
PDF
Joanna Korpus
75-86
Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego w polskich uczelniach publicznych w świetle badań pilotażowych
PDF
Marcin Pigłowski
87-94
Ocena punktowa publikacji recenzowanych i monografii naukowych
PDF
Jan Boguski
95-102
Rola i miejsce biblioteki uniwersyteckiej we współczesnym świecie
PDF
Dominika Walczak
103-116
Mobilność międzynarodowa naukowców. Płeć i posiadanie rodziny jako czynniki różnicujące?
PDF (English)
Ireneusz Białecki
117-124
Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej?
PDF
Helena Anna Jędrzejczak
143-148
„Nowe sylabusy” a kształcenie młodego pokolenia polskich humanistów
PDF
Anna Klimczak
149-159
Ukryty uniwersytet. "Hidden curriculum" w dokumentach Procesu Bolońskiego
PDF
Bartłomiej Błesznowski, Michał Bujalski
160-171
Polityka edukacyjna jako polityka prawdy w społeczeństwie ponowoczesnym
PDF
Janina Jóźwiak
172-174
Projekt „Foresight Akademickie Mazowsze 2030” - wprowadzenie
PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska
175-197
Kadra akademicka szkół wyższych Warszawy i Mazowsza
PDF
Stanisław Macioł
198-223
Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza
PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
224-249
Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza
PDF
Maria Romanowska
250-264
Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego
PDF
Ewa Antoniak
265-274
Wyzwania dla Akademickich Biur Karier na Mazowszu
PDF
Mariusz Goniewicz
275-293
Kształcenie ratowników medycznych w Polsce - proponowane rozwiązania
PDF
Tomasz Kowalski
294-308
Politologia w ofercie dydaktycznej polskich uczelni. Informacja i analiza
PDF