„Nowe sylabusy” a kształcenie młodego pokolenia polskich humanistów

Main Article Content

Helena Anna Jędrzejczak

Abstrakt

W myśl Deklaracji Bolońskiej przedmioty nauczane na studiach, także humanistyczne, powinny być opisane w wystandaryzowanych sylabusach. Wymaga się, aby przedstawiać w nich nie wiedzę, którą się przekazuje, ale spodziewane efekty kształcenia i kompetencje. Efekty kształcenia i kompetencje, które student nabywa po zaliczeniu przedmiotu powinny być opisane w sposób konkretny, a nawet mierzalny. Trudno jednak w ten sposób ujmować kształcenie humanistów, którego podstawowym celem ma być przygotowanie ich do pełnienia roli „krytycznego interpretatora współczesności, przeszłości i przyszłości [...] troszczącego się o kulturę wyższą, odpowiedzialnego za jej stan i status w życiu społecznym”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jędrzejczak, H. A. (2010). „Nowe sylabusy” a kształcenie młodego pokolenia polskich humanistów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 143-148. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3200
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Helena Anna Jędrzejczak

Helena Anna Jędrzejczak - historyk idei, socjolog, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu redakcyjnego „Res Publiki Nowej” . Pracuje w Centrum Nauki Kopernik, współpracuje z Instytutem Obywatelskim. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat relacji między teologią a kwestiami społeczno- politycznymi w pismach Dietricha Bonhoeffera.

Referencje

  1. Bucholc M., Śpiewak P. 2009 Produkcja uniwersytecka, „Tygodnik Powszechny”, nr 40, 4 października.
  2. Efekty... 2010 Efekty kształcenia jako podstawa budowy programów studiów. Pomocne informacje (http://www.bjk.uw.edu.pl/filespdf/efekty_ksztalcenia_pomoc.pdf).
  3. Gajda S. 2009 Tekst wystąpienia podczas panelu „Humanistyka dla przyszłości. Potencjał - szanse - perspektywy”, „Nauka” , nr 1.
  4. Innego... 2007 Innego końca świata nie będzie. Z Barbarą Skargą rozmawiają Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007
  5. Merta T. 2009 Tekst wystąpienia podczas panelu „Humanistyka dla przyszłości. Potencjał - szanse - perspektywy”, „Nauka”, nr 1.
  6. Sarnowska-Temeriusz E. 2009 Tekst wystąpienia podczas panelu „Humanistyka dla przyszłości. Potencjał - szanse - perspektywy”, „Nauka” , nr 1.
  7. Skarga B. 2008 Wiedza najszczytniejsza, „Gazeta Wyborcza” , 12 lipca.