Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego w polskich uczelniach publicznych w świetle badań pilotażowych

Main Article Content

Joanna Korpus

Abstrakt

Autorka przedstawia wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w ramach badań własnych zatytułowanych „Koncepcje zarządzania strategicznego w organizacjach nie nastawionych na zysk” realizowanych w latach 2008-2009 w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie. Celem opracowania jest zaprezentowanie wynikow badań pilotażowych stopnia i zakresu stosowania zarządzania strategicznego przez publiczne szkoły wyższe, a przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat poszczegolnych grup interesariuszy organizacji, procesu decyzyjnego zachodzącego w procesie planowania, formułowania, wdrażania i weryfikacji strategii, a także stosowanych metod i narzędzi analizy strategicznej oraz formułowania strategii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Korpus, J. (2010). Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego w polskich uczelniach publicznych w świetle badań pilotażowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 75-86. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3188
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Joanna Korpus

Joanna Korpus - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na problematyce zarządzania strategicznego, źródłach przewagi konkurencyjnej, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw. Autorka ponad 50 publikacji na temat zarządzania przedsiębiorstwem, kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych. Konsultant i wykładowca na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich. Kierownik Studiów Podyplomowych SGH „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw”.

Referencje

  1. Pierścionek Z. 2007 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Pierścionek Z. 2009 Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, referat na konferencję Katedry Zarządzania Strategicznego i Instytutu Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej,
  3. Warszawa, 16 listopada 2009 (http://www.sgh.waw.pI/katedry/kzs/Konferencja/1 ,%20Zdzislaw%
  4. Pierscionek.pdf).
  5. Rybak M. 2004 Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Savage G.T. i in. 1991 Strategies forAssessing and Managing Organizational Stakeholders, „Academy of Management Executive”, nr 5.