Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Maria Romanowska

Abstrakt

Artykuł zawiera ogólną ocenę pozycji strategicznej uczelni Mazowsza opracowaną na podstawie raportów dotyczących poszczególnych aspektów ich działania. Do oceny wykorzystano narzędzia stosowane zazwyczaj w analizie strategicznej przedsiębiorstw - analizę PEST, analizę kluczowych czynników sukcesu uczelni Mazowsza oraz analizę SWOT, która w sposób syntetyczny pozwala ocenić zewnętrzne warunki funkcjonowania szkół wyższych oraz ich przewagi konkurencyjne w stosunku do uczelni w Polsce i za granicą. Z oceny pozycji strategicznej uczelni Mazowsza wynikają rekomendacje dotyczące zarówno koniecznych zmian w otoczeniu, jak i kierunków restrukturyzacji samych uczelni.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Romanowska, M. (2010). Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 250-264. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3210
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Maria Romanowska

Maria Romanowska - profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autorka popularnych podręczników z dziedziny zarządzania strategicznego i metod analizy strategicznej.