Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego
PDF

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe
konkurencyjność
pozycja strategiczna
analiza PEST
analiza SWOT
kluczowe czynniki sukcesu
Warszawa
Mazowsze

Jak cytować

Romanowska, M. (2010). Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 250–264. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3210

Abstrakt

Artykuł zawiera ogólną ocenę pozycji strategicznej uczelni Mazowsza opracowaną na podstawie raportów dotyczących poszczególnych aspektów ich działania. Do oceny wykorzystano narzędzia stosowane zazwyczaj w analizie strategicznej przedsiębiorstw - analizę PEST, analizę kluczowych czynników sukcesu uczelni Mazowsza oraz analizę SWOT, która w sposób syntetyczny pozwala ocenić zewnętrzne warunki funkcjonowania szkół wyższych oraz ich przewagi konkurencyjne w stosunku do uczelni w Polsce i za granicą. Z oceny pozycji strategicznej uczelni Mazowsza wynikają rekomendacje dotyczące zarówno koniecznych zmian w otoczeniu, jak i kierunków restrukturyzacji samych uczelni.

PDF