Pressto.

Nagłowek strony

Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego

Maria Romanowska

Abstrakt


Artykuł zawiera ogólną ocenę pozycji strategicznej uczelni Mazowsza opracowaną na podstawie raportów dotyczących poszczególnych aspektów ich działania. Do oceny wykorzystano narzędzia stosowane zazwyczaj w analizie strategicznej przedsiębiorstw - analizę PEST, analizę kluczowych czynników sukcesu uczelni Mazowsza oraz analizę SWOT, która w sposób syntetyczny pozwala ocenić zewnętrzne warunki funkcjonowania szkół wyższych oraz ich przewagi konkurencyjne w stosunku do uczelni w Polsce i za granicą. Z oceny pozycji strategicznej uczelni Mazowsza wynikają rekomendacje dotyczące zarówno koniecznych zmian w otoczeniu, jak i kierunków restrukturyzacji samych uczelni.


Słowa kluczowe


szkolnictwo wyższe, konkurencyjność, pozycja strategiczna, analiza PEST, analiza SWOT, kluczowe czynniki sukcesu, Warszawa, Mazowsze

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 118 PDF - 747

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2015