Projekt „Foresight Akademickie Mazowsze 2030” - wprowadzenie

Main Article Content

Janina Jóźwiak

Abstrakt

Tekst jest wprowadzeniem do artykułów będących pokłosiem projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Akademickie Mazowsze 2030” , zamieszczonych w niniejszym numerze półrocznika (opracowania Elżbiety Moskalewicz-Ziółkowskiej, Stanisława Macioła, Elżbiety Drogosz-Zabłockiej i Barbary Minkiewicz, Marii Romanowskiej oraz Ewy Antoniak). Autorka przedstawia główny cel projektu (opracowanie alternatywnych scenariuszy zmian modelu funkcjonowania uczelni i kształcenia dla gospodarki opartej na wiedzy, usytuowanych w kontekście scenariuszy rozwoju regionu i kraju do roku 2030, pozwalające na zidentyfikowanie strategicznych dziedzin kształcenia wspomagających gospodarkę opartą na wiedzy w Warszawie i na Mazowszu) oraz cele szczegółowe. Omawia także stosowane metody badawcze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jóźwiak, J. (2010). Projekt „Foresight Akademickie Mazowsze 2030” - wprowadzenie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 172-174. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3204
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Janina Jóźwiak

Janina Jóźwiak - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (w latach 19931999 była rektorem tej uczelni). Zainteresowania badawcze: demografia (modelowanie dynamiki populacji i jej struktury, zastosowania metod statystycznych w badaniach zjawisk ludnościowych, uwarunkowania zachowań demograficznych), systemy edukacji wyższej i zarządzania badaniami. W latach 2000-2004 była wiceprzewodniczącą Komitetu Badań Naukowych. Jest członkiem konsorcjum International Max Planck Research School in Demography, członkiem rady redakcyjnej serii wydawniczej European Studies of Population, wchodzi w skład Rady Naukowej Central European Forum for Migration Research.