Pressto.

Nagłowek strony

Projekt „Foresight Akademickie Mazowsze 2030” - wprowadzenie

Janina Jóźwiak

Abstrakt


Tekst jest wprowadzeniem do artykułów będących pokłosiem projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Akademickie Mazowsze 2030” , zamieszczonych w niniejszym numerze półrocznika (opracowania Elżbiety Moskalewicz-Ziółkowskiej, Stanisława Macioła, Elżbiety Drogosz-Zabłockiej i Barbary Minkiewicz, Marii Romanowskiej oraz Ewy Antoniak). Autorka przedstawia główny cel projektu (opracowanie alternatywnych scenariuszy zmian modelu funkcjonowania uczelni i kształcenia dla gospodarki opartej na wiedzy, usytuowanych w kontekście scenariuszy rozwoju regionu i kraju do roku 2030, pozwalające na zidentyfikowanie strategicznych dziedzin kształcenia wspomagających gospodarkę opartą na wiedzy w Warszawie i na Mazowszu) oraz cele szczegółowe. Omawia także stosowane metody badawcze.


Słowa kluczowe


gospodarka oparta na wiedzy; foresight; szkolnictwo wyższe; Warszawa; Mazowsze

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 117 PDF - 110

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2015