Idea uniwersytetu w kulturze, kultura w idei uniwersytetu

Main Article Content

Piotr Górski

Abstrakt

Autor ukazuje, jak głęboko w kulturze Zachodu zakorzeniona jest idea uniwersytetu. Pokazana została jej ciągłość, a także to, że jest ona jedną z najstarszych idei w Europie, jedną z niewielu, która swój początek znajduje w średniowieczu i trwa do dziś. Autor skupił się przede wszystkim na przedstawieniu przyczyn powstania uniwersytetu, a także prezentacji jego zmiennych modeli, zatrzymując się jednak w połowie XX wieku. Szczególną uwagę poświęcił dwóm z nich: niemieckiemu oraz angielskiemu, w ich tradycyjnym kształcie. Przez całą pracę przewija się, na marginesie rozważań o uniwersytecie, kwestia kultury, wynikająca zasadniczo z koncepcji edukacji. Stawiając prowokacyjne pytanie „co zamiast uniwersytetu?”, autor odpowiada, przypominając pewne zjawisko, które miało miejsce w Rumunii pod rządami Nicolae Ceauęescu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Górski, P. (2011). Idea uniwersytetu w kulturze, kultura w idei uniwersytetu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 15-30. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3224
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Piotr Górski

Piotr Górski - student w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskego, interesuje się historią idei.

Referencje

 1. Antohi S. 2001 Koleją podmiejską do Kastalii: „szkolą" Noiki, kultura a wiadza w komunistycznej Rumunii, w: G. Liiceanu: Dziennik z Paltinisu. Pajdeja jako model w kulturze humanistycznej, Fundacja Pogranicze, Sejny.
 2. Borowski A. 2002 Renesans, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 3. Bruni L. 2002 O studiach greckich, w: A. Borowski, Renesans, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 4. Eliot T.S. 2007 Ku definicji kultury, w: T.S. Eliot: Chrześcijaństwo, kultura, polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 5. Guri-Rosenblit S. 2006 Wiele idei „uniwersytetów” i ich różnorodne przejawy (http://www.dswe.pl/fileadmin/user_upload/seminaria/Kropiwnicki_Guri_Rosenblit_Wiele_idei_uniwersytetu.pdf).
 6. Grant E. 2005 Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 7. Le Goff J. 2003 Apogeum chrześcijaństwa, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa.
 8. Krzyżanowski A. 2002 Wolność nauki, w: A. Krzyżanowski: Chrześcijańska moralność polityczna, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2002
 9. Lepenies W. 1995 Niebezpieczne powinowactwa z wyboru, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 10. Liiceanu G. 2001 Dziennik z Paltinisu. Pajdeja jako model w kulturze humanistyczne, Fundacja Pogranicze, Sejny.
 11. Nowakowska-Siuta R. 2005 Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 12. Oakeshott M. 1991 Idea uniwersytetu, „Res Publica”, nr 9-10, s. 150-155.
 13. Siedler G.L. 2002 W nurcie Oświecenia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 14. Zdziechowski M. 1925 Do młodzieży. Przemówienie J.M. Rektora Uniwersytetu Wileńskiego, profesora Marjana Zdziechowskiego, w dniu 10 października 1925 r., Wydawnictwo Wileńskie, Wilno.