Uniwersytet wirtualny jako element budowy społeczeństwa informacyjnego

Main Article Content

Jan Boguski

Abstrakt

Autor przedstawia koncepcję publicznego uniwersytetu wirtualnego zajmującego się kształceniem wykwalifikowanych kadr z zakresu informatyki dla różnych dziedzin gospodarki. W ostatnich latach dużo mówi się i pisze o potrzebie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Ważnym składnikiem tego typu procesu staje się społeczeństwo informacyjne. Na jego powstanie i funkcjonowanie może mieć wpływ uniwersytet wirtualny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Boguski, J. (2011). Uniwersytet wirtualny jako element budowy społeczeństwa informacyjnego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 76-86. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3229
Dział
Oryginalny artykuł naukowy

Referencje

 1. Afuah A., Tucci Ch.L. 2003 Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Brzozowski M. 2010 Organizacja wirtualna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Dąbrowski M. 2004 E-edukacjaw SGH, „E-mentor”, nr 3 (http://www.e-mento.edu.pl).
 4. Dąbrowski M. 2006 Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, „E-mentor”, nr 5 (http://www.e-mentor.edu.pl).
 5. Forlicz S., Gaweł T. 2009 Wykorzystanie portalu internetowego uczelni do pobudzania aktywności społecznej studentów, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 6. Hopej M., Kamiński R., 2010 Struktury organizacyjne współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 7. Hyla M. 2005. Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Kraśniewski A. 2009 Proces Boloński - to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 9. Konkol S. 2010. Marketing mobilny, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 10. Misiak W. 2009 Globalizacja. Więcej niż podręcznik, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 11. O studiach... b.r.w. O studiach przez Internet, Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska, Warszawa (http://www.okno. pw.edu.pl/index.php?page=other&subpage=studia).
 12. Pluta-Olearnik M. 2006 Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Podstawowe informacje... b.r.w. Podstawowe informacje na temat systemu USOS dla studentów, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (http://www.isns.uw.edu.pl/pdf.info-usos.pdf).
 14. Polski Uniwersytet... b.r.w. Polski Uniwersytet Wirtualny. Nowoczesna strona edukacji (http://www.puw.pl).
 15. Rocki M. 2006 Wirtualizacja uczelni, w: M. Dąbrowski, M. Zając (red.): E-learning w kształceniu akademickim, materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, 17 listopada 2005 roku, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 16. Zając M. 2006 Uniwersytet wirtualny w PJWSTK, „E-mentor”, nr 3 (http://www.e-mentor.edu.pl).