Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłych i technicznych. Wybrane zagadnienia

Main Article Content

Adam Gałkowski

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały kariery naukowe kobiet w naukach ścisłych i technicznych w Polsce w latach 2001-2010, wyrażone w poziomie zatrudnienia w szkołach wyższych, w innych instytucjach badawczych oraz w stopniach i tytułach naukowych uzyskiwanych przez kobiety. W kwestii zatrudnionych w sektorze nauki uwzględniono kontekst Unii Europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałkowski, A. (2011). Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłych i technicznych. Wybrane zagadnienia. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 48-55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3248
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Adam Gałkowski

Adam Gałkowski - historyk, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Redakcji półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” i członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Nauka polska - jej potrzeby, organizacja i rozwój”. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką naukową, historią nauki i udziałem Polaków w rozwoju europejskiej cywilizacji. Autor m.in. książki Polski patriota - obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867) (2004).

Referencje

 1. Dąbrowa-Szefler M, Jabłecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 2. Dąbrowa-Szefler M., Sztabiński RB. 2008 Model kształcenia doktorantów. Wnioski z badań, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 3. Kobiety w nauce... 2009 Kobiety w nauce - w liczbach (www.nauka.gov.pl).
 4. Nauka... 2009 Nauka i technika w 2008 r., GUS, Warszawa.
 5. Lisowska E. 2009 Szklany sufit w nauce (www.nauka.gov.pl).
 6. Orłowski B. 2006 Historia techniki polskiej, Warszawa.
 7. Orłowski B. 2010 Powszechna historia techniki, Warszawa.
 8. Siemieńska R. 2009 Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej (www.nauka.gov.pl).
 9. Słownik... 1989-2010 Słownik biograficzny techników polskich, 1.1-21, Naczelna Organizacja Techniczna, Warszawa.
 10. Szkoły wyższe... 2011 Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. Szkoły wyższe... od 2002 do 2011 Szkoły wyższe i ich finanse od 2001 r. do 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. Środka A. 1994-2002 Uczeni polscy XIX i XX wieku, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.
 13. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus