Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(38) (2011)

Kobiety w nauce - w "Wieku Marii Skłodowskiej-Curie"

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Adam Gałkowski 5-6
L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki PDF
Adam Gałkowski 7-9

Oryginalny artykuł naukowy

Małżonkowie Curie i nagrody Nobla PDF
Karin Blanc 10-14
Cezaria Anna Baudouin de Courtenay- -Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967) PDF (English)
Dorota Zamojska 15-25
Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki PDF
Helena Krasowska 26-34
Kobiety w naukach medycznych wczoraj i dziś PDF
Dorota Jołkiewicz 35-47
Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłych i technicznych. Wybrane zagadnienia PDF
Adam Gałkowski 48-55
Kariery akademickie kobiet w naukach technicznych. Przykład Mazowsza PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka 56-66
Imperatyw rozwoju a kondycja myślenia strategicznego o polskim szkolnictwie wyższym (i nauce) w dobie transformacji systemowej PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn 88-106
Problemy zarządzania jakością kształcenia w szkole wyższej PDF
Lidia Białoń, Waldemar Aftyka, Klemens Stańkowski 107-122
Wieloaspektowa ocena jakości usług edukacyjnych (na przykładzie AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) PDF
Justyna Maciąg 123-138
Uczelnie niepubliczne - dzieci gorszego Boga? Dlaczego fundusze europejskie nierówno wspierają polskie uczelnie? PDF
Marcin Jarosław Geryk 139-150
Uzyskanie walidacji programowej od brytyjskiego uniwersytetu PDF
Marcin Duszyński 151-167
Alma Larea - włoskie doświadczenie w badaniu losu absolwentów PDF
Ewa Nicewicz 168-178

Tłumaczenia

Od Wiedzy do Mądrości: Czas na akademicką rewolucję PDF
Nicholas Maxwell 67-87


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo