Alma Larea - włoskie doświadczenie w badaniu losu absolwentów

Main Article Content

Ewa Nicewicz

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie jednego z systemów badania karier osób, które ukończyły naukę na uczelniach wyższych. Autorka stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi działalność istniejącego od kilkunastu lat we Włoszech konsorcjum międzyuczelnianego AlmaLaurea oraz, na wybranych przykładach, pokazać, jakie korzyści może przynieść monitoring losów absolwentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nicewicz, E. (2011). Alma Larea - włoskie doświadczenie w badaniu losu absolwentów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 168-178. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3256
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Nicewicz

Ewa Nicewicz - w 1982 r. obroniła pracę magisterską w Katedrze Italianistyki UW. Była stypendystka Włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Padwie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Ośrodku Badania Jakości Kształcenia i Ewaluacji UKSW, a także w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Lierales” (Tre Corone). Oprócz działalności naukowej jej pasją jest przekład literacki.

Referencje

 1. Bagues M.F., Sylos Labini M. 2008 Do On-Line Labor Market Intermediaries Matter? The impact of AlmaLaurea on the University-to-Work Transition, 27 sierpnia (http://www.almalaurea.it/info/bagues-labini.pdf).
 2. Cammelli A. (red.) 2011 a Laureati e lavoro: il persistere della crisi. XIII Indagine sulla Condizione occupazionale dei laureati, Rzym, 7 marca (http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione09/Lau reati lavoro_persistere_ccris. pdf).
 3. Cammelli A. (red.) 2011 b Le scelte dei diplomati 2009 e 2007 (Wybory dokonywane przez maturzystów roku 2009 i 2007) (http://www2.almadiploma.it/scuole/occupazione/occupazione201O/almadiploma_occupazione.pdf).
 4. Giordano M. 2011 Diplomati e insoddisfatti: il 46% si pente degli studi, „Corriere della Sera” (Bologna), 15 grudnia.
 5. ISTAT 201Oa Uingresso dei giovani nel mercato del lavoro, Rzym, 30 września (http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100930_00/testointegrale20100930.pdf).
 6. ISTAT 201Ob Rapporto annuale 2010 (http://www3.istat.it/dati/catalogo/20110523_00/Awio2010.pdf).
 7. OECD 2010 Education at a Glance 2010: OECD Indicators, 7 września (http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).
 8. Pace F. b.r.w.a lntervista al Professor Andrea Cammelli presidente Almalaurea, „Mio job-La Repubblica.it” (http://miojob.repubblica.it/notizie-e-servizi/interviste/dettaglio/intervista-al-professorandrea-cammelli-presidente-almalaurea/1127302).
 9. Pace F. b.r.w.b Puntare sui corsi eon esperienze all'estero e stage, „Mio job-La Repubblica.it” (http://miojob.repubblica.it/notizie-e-servizi/interviste/dettaglio/puntare-sui-corsi-con-esperienzeall-estero-e-stage/3674815).
 10. Scarlino M. 2008a Almalaurea: intervista ad Andrea Cammelli, „Studenti.it”, 26 lutego (http://www.studenti.it/universita/inchieste/almalaurea_intervista_cammelli.php).
 11. Scarlino M. 2008b Almalaurea: intoppo o sen/izio utile, „Studenti.it”, 25 lutego (http://www.studenti.it/universita/inchieste/almalaurea_questionario.php).
 12. Schede nazionali... 2011 Schede nazionali sui sistemi educativi e sulle riforme in corso in Europa (Systemy edukacji w Europie - Stan obecny i planowane reformy), październik, Eurydice (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php#description).
 13. Standard... 2010 Standard Eurobarome 73, Public Opinion in the European Union. Report, t. 1, listopad (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_vol1_en.pdf).
 14. Ustawa... 2005 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, „Dziennik Ustaw” Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.