Kobiety w naukach medycznych wczoraj i dziś

Main Article Content

Dorota Jołkiewicz

Abstrakt

Artykuł ukazuje aktywność kobiet w naukach medycznych, która na przestrzeni wieków przyjmowała różnorodne formy - od funkcji pomocniczych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych ku profesjonalizacji i równouprawnieniu płci w wykonywaniu zawodów medycznych. W artykule zostały zaprezentowane sylwetki kobiet, które w Polsce i na świecie stały się prekursorkami medycyny; które kształcąc się, praktykując i przekazując swoją wiedzę medyczną innym kobietom, udowadniały, iż nauki medyczne nie są dziedziną zarezerwowaną jedynie dla mężczyzn. Celem artykułu jest przybliżenie drogi, jaką pokonały kobiety, by zaistnieć w medycynie oraz zaprezentowanie zmian, jakie musiały dokonać się zarówno w świadomości społecznej, jak i w naukach medycznych, by można było mówić o - obserwowanej współcześnie - feminizacji zawodów medycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jołkiewicz, D. (2011). Kobiety w naukach medycznych wczoraj i dziś. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 35-47. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3247
Dział
Oryginalny artykuł naukowy

Referencje

  1. Fuszara M. 2011 Kobiety wobec uniwersyteckiej edukacji. Wypisy z historii i kilka uwag na temat współczesności (www.unigender.org [dostęp 26.11.2011]).
  2. Jesionowski M. 1971 Historia stomatologii polskiej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa (http://www.khm.cm-uj.krakow.pl/stomatologia.html [dostęp 31.01. 2012]).
  3. Kobosz T. 2000 Sylwetki wybitnych pielęgniarek, „Służba Zdrowia”, nr 38-39.
  4. Kulik H. 2001 Pierwsze lekarki Polki - pionierki medycyny społecznej, „Problemy Medycyny Społecznej”, t. 34.
  5. Kulik H. 1998 Zarys historii ruchu feministycznego w zawodzie lekarza, „Annales Academiae Medicae Silesiensis”, nr 36/37.
  6. Michalik M.B. (red.) 1993 Kronika kobiet, Wydawnictwo Kronika Marian B. Michalik, Warszawa.
  7. Roczniki statystyczne z lat 1937 i 1945-2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  8. Zaorska B. 1996 Pierwsze lekarki, „Medycyna - Dydaktyka - Wychowanie”, t. 28 (1/2).
  9. Zawadowicz B. 2011 a Kobiety w świecie medycyny (www.kobiety.czesto.pl [dostęp 22.10.2011]).
  10. Zawadowicz B. 2011 b Kobiety w świecie medycyny (www.nobelprizes.com/nobel/women.html [dostęp 26.10.2011]).