Kobiety w naukach medycznych wczoraj i dziś
PDF

Słowa kluczowe

kobiety
nauki medyczne
zawody medyczne

Jak cytować

Jołkiewicz, D. (2011). Kobiety w naukach medycznych wczoraj i dziś. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 35–47. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3247

Abstrakt

Artykuł ukazuje aktywność kobiet w naukach medycznych, która na przestrzeni wieków przyjmowała różnorodne formy - od funkcji pomocniczych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych ku profesjonalizacji i równouprawnieniu płci w wykonywaniu zawodów medycznych. W artykule zostały zaprezentowane sylwetki kobiet, które w Polsce i na świecie stały się prekursorkami medycyny; które kształcąc się, praktykując i przekazując swoją wiedzę medyczną innym kobietom, udowadniały, iż nauki medyczne nie są dziedziną zarezerwowaną jedynie dla mężczyzn. Celem artykułu jest przybliżenie drogi, jaką pokonały kobiety, by zaistnieć w medycynie oraz zaprezentowanie zmian, jakie musiały dokonać się zarówno w świadomości społecznej, jak i w naukach medycznych, by można było mówić o - obserwowanej współcześnie - feminizacji zawodów medycznych.

PDF

Bibliografia

Fuszara M. 2011 Kobiety wobec uniwersyteckiej edukacji. Wypisy z historii i kilka uwag na temat współczesności (www.unigender.org [dostęp 26.11.2011]).

Jesionowski M. 1971 Historia stomatologii polskiej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa (http://www.khm.cm-uj.krakow.pl/stomatologia.html [dostęp 31.01. 2012]).

Kobosz T. 2000 Sylwetki wybitnych pielęgniarek, „Służba Zdrowia”, nr 38-39.

Kulik H. 2001 Pierwsze lekarki Polki - pionierki medycyny społecznej, „Problemy Medycyny Społecznej”, t. 34.

Kulik H. 1998 Zarys historii ruchu feministycznego w zawodzie lekarza, „Annales Academiae Medicae Silesiensis”, nr 36/37.

Michalik M.B. (red.) 1993 Kronika kobiet, Wydawnictwo Kronika Marian B. Michalik, Warszawa.

Roczniki statystyczne z lat 1937 i 1945-2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Zaorska B. 1996 Pierwsze lekarki, „Medycyna - Dydaktyka - Wychowanie”, t. 28 (1/2).

Zawadowicz B. 2011 a Kobiety w świecie medycyny (www.kobiety.czesto.pl [dostęp 22.10.2011]).

Zawadowicz B. 2011 b Kobiety w świecie medycyny (www.nobelprizes.com/nobel/women.html [dostęp 26.10.2011]).