Uzyskanie walidacji programowej od brytyjskiego uniwersytetu

Main Article Content

Marcin Duszyński

Abstrakt

Artykuł prezentuje możliwe modele współpracy programowej z brytyjskimi uniwersytetami, koncentrując się na walidacji jako optymalnej dla obu stron formie prowadzenia programów brytyjskich u lokalnego operatora. Przedstawiony jest cały proces uzyskania walidacji, od pierwszego zapytania ofertowego, przez walidację uczelni, aż do walidacji programu wraz z wymogami formalnymi, oczekiwaniami i powiązanymi z nimi różnicami kulturowymi, wyzwaniami organizacyjnymi oraz kosztami. Przedstawione są również praktyczne doświadczenia walidacyjne autora, pozwalające na zrozumienie praktycznej strony procesu uzyskania walidacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Duszyński, M. (2011). Uzyskanie walidacji programowej od brytyjskiego uniwersytetu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 151-167. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3255
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Marcin Duszyński

Marcin Duszyński - absolwent brytyjskiego University of the West of England. Pierwszą dekadę tego tysiąclecia spędził w Polsce jako wykładowca (w zakresie ekonomii i zarządzania, ucząc wyłącznie w języku angielskim) oraz menedżer akademicki (m.in. jako prodziekan i kierownik dwudyplomowego kierunku „Management”). Od 2008 r. pracuje jako konsultant akademicki, specjalizując się w tematyce: współpracy międzynarodowej, walidacji, wspólnych/podwójnych programów, tworzenia systemów rekrutacji międzynarodowej, akademickiego qualiły assurance oraz pozyskiwania uprawnień dyplomowych. Swoje praktyczne doświadczenia międzynarodowe opisuje m.in. w „Forum Akademickim”.

Referencje

 1. BBC 2010 University of Wales ‘on the fringes’ claims AM (http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11887001 [dostęp 9.10.2011]).
 2. CUL 2012 Policy on Validation, City University London (http://www.city.ac.uk/about/education/academic-services/validation-and-partnerships/validation [dostępl 6.01.2012]).
 3. DMU 2009 Guide to Managing collaborations, De Montfort University (http://www.dmu.ac.uk/lmages/DAQ-guide-10-managing-collab-prov-Jan09_tcm6-42324.pdf [dostęp 20.12.2011]).
 4. Duszyński M. 2011 a Efekty ksztatcenia - perspektywa brytyjska, „Nauka”, nr 1.
 5. Duszyński M. 2011 b W akademickiej lidze mistrzów?, „Forum Akademickie”, nr 12.
 6. Duszyński M. b.d.w. Wewnętrzne procedury ęuality assurance - zastosowanie w polskich uczelniach, artykuł złożony do: „Nauka”.
 7. OU 2011 a Handbook for Validated Awards, Open University (http://www8.open.ac.uk/about/validate/about-ouvs/ou-handbook-validated-awards [dostęp 19.01.2012]).
 8. OU 2011b Validation Pack (http://www8.open.ac.uk/about/validate/files/validate/file/ecms/web-content/002-about-ouvs-information-pack.pdf [dostęp 19.01.2012]).
 9. Pszczółkowska D. 2011 Skandal na uniwersytecie w Walii, „Gazeta Wyborcza”, wyd. elektroniczne z 10.10.2011 (http://rn.wyborcza.pI/wyborcza/1,105226,10438463.html [dostęp 11.10.2011]).
 10. QAA 2010 Code of practice for the assurance of academic ęuality and standards in higher education: Section 2, Ouality Assurance Agency (http://www.qaa.ac.uk/Publications/lnformationAnd-Guidance/Pages/Code-of-practice-section-2.aspx [dostęp 3.11.2011]).
 11. QAA 2012 Subject benchmark statements, Ouality Assurance Agency (http://www.qaa.ac.uk/ASSURINGSTANDARDSANDOUALITY/SUBJECT-GUIDANCE/Pages/Subject-benchmark-statements.aspx [dostęp 1.02.2012]).
 12. QMU 2012 Validation Checklist, Oueen Margaret University (http://www.qmu.ac.uk/quality/vr/default.htm [dostęp 12.02.2012]).
 13. Toynbee P. 2008 Quackeryandsuperstition-available soon on the NHS, „The Guardian”, wyd. elektroniczne z 8.01.2008 (http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jan/08/politics.publicservices[dostęp 7.10.2011).
 14. UEL 2012 Policy on Collaboration, University of East London (http://www.uel.ac.uk/qa/collaboration.htm [dostęp 26.01.2012]).
 15. UK 2012 Collaborative provision, University of Kent (http://www.kent.ac.uk/uelt/quality/collaboration/index.html [dostęp 27.01.2012]).
 16. UoW 2011 Validation Handbook, University of Wales (http://www.wales.ac.uk/en/lnstitutions/lnformationforCollaborativeCentres/QualityHandbook.aspx [dostęp 15.12.2011]).
 17. Ustawa... 2005 Ustawa z dnia 25 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, „Dziennik Ustaw” Nr 64, poz. 1365; wielokrotnie nowelizowana - ostatnia nowelizacja: „Dziennik Ustaw” z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
 18. UWL 2010 Academic Ouality Handbook, University of Wales, Lampeter (dokument elektroniczny [dostęp 3.07.2010]).