Od redakcji

Main Article Content

Adam Gałkowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Od redakcji
Biogram autora

Adam Gałkowski

Adam Gałkowski - historyk, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Redakcji półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” i członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Nauka polska - jej potrzeby, organizacja i rozwój”. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką naukową, historią nauki i udziałem Polaków w rozwoju europejskiej cywilizacji. Autor m.in. książki Polski patriota - obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867) (2004).