Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań
Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań
Pełny numer
PDF

Oryginalny artykuł naukowy

Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska
15-33
Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier
PDF
Stanisław Macioł
34-54
Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców
PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
55-80
Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza
PDF
Marcin Zarzecki
81-94
Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW)
PDF
Krystyna Poznańska
95-112
Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu
PDF
Maria Romanowska
113-124
Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu
PDF
Tomasz Sobierajski
125-133
Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji
PDF
Arnold Pabian
134-141
Działalność edukacyjna ośrodków akademickich w koncepcji sustainability
PDF
Lidia Białoń, Emilia Werner
142-161
Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku
PDF
Małgorzata Olczak
162-172
Kreatywność nauczyciela akademickiego (na podstawie idei innowacyjności Romana Schulza)
PDF
Jan Boguski
173-181
Uczelnia rolnicza jako instrument rozwoju regionów rolniczych
PDF
Paweł Bykowski, Marta Szeluga-Romańska, Michał Tomczak, Paweł Ziemiański
182-193
Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010
PDF