Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(39) (2012)

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Adam Gałkowski 5-7
Projekt „Foresight «Akademickie Mazowsze 2030»” - niektóre wyniki PDF
Janina Jóźwiak 8-14

Oryginalny artykuł naukowy

Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska 15-33
Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców PDF
Stanisław Macioł 34-54
Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz 55-80
Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) PDF
Marcin Zarzecki 81-94
Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu PDF
Krystyna Poznańska 95-112
Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu PDF
Maria Romanowska 113-124
Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji PDF
Tomasz Sobierajski 125-133
Działalność edukacyjna ośrodków akademickich w koncepcji sustainability PDF
Arnold Pabian 134-141
Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku PDF
Lidia Białoń, Emilia Werner 142-161
Kreatywność nauczyciela akademickiego (na podstawie idei innowacyjności Romana Schulza) PDF
Małgorzata Olczak 162-172
Uczelnia rolnicza jako instrument rozwoju regionów rolniczych PDF
Jan Boguski 173-181
Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010 PDF
Paweł Bykowski, Marta Szeluga-Romańska, Michał Tomczak, Paweł Ziemiański 182-193


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo