Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu

Main Article Content

Maria Romanowska

Abstrakt

W artykule Autorka szuka odpowiedzi na pytanie, czy powszechna krytyka polskich uczelni i ich absolwentow jest słuszna. Opierając się na badaniach opinii pracodawcow Mazowsza i prognozach ekonomicznych dla rynku pracy, stara się ocenić stopień dopasowania absolwentow uczelni mazowieckich do obecnego i przyszłego rynku pracy pod względem ilościowym, strukturalnym i jakościowym oraz zdiagnozować sytuację absolwentow szkoł wyższych na mazowieckim rynku pracy za pomocą analizy SWOT.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Romanowska, M. (2012). Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 113-124. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3276
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Maria Romanowska

Maria Romanowska - profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz specjalista z zakresu zarządzania strategicznego. Ma w dorobku ponad 200 publikacji. Prowadzi ze swoim zespołem cieszące się dużym powodzeniem podyplomowe studia menedżerskie. Kwestie programów i jakości kształcenia poznała od strony praktycznej jako prorektor SGH ds. dydaktyki i studentów oraz jako ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Polskiej Fundacji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Referencje

  1. Bachmann K. 2012 Co z tego, że wiedzą, jeśli nie potrafią, „Gazeta Wyborcza”, 12-13 maja.
  2. Raport... 2012 Raport z badań pt. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni Mazowsza wchodzących na rynek pracy, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ORSE SGH, Warszawa.
  3. Ustawa... 2005 Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym z 21 lipca 2005 roku, „Dziennik Ustaw” Nr 164, poz. 1365; wielokrotnie nowelizowana - ostatnia nowelizacja: „Dziennik Ustaw” z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.