Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu
PDF

Słowa kluczowe

rynek pracy
pracodawcy
absolwenci szkól wyższych
kwalifikacje i kompetencje absolwentów
profil kompetencji

Jak cytować

Romanowska, M. (2012). Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 113–124. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3276

Abstrakt

W artykule Autorka szuka odpowiedzi na pytanie, czy powszechna krytyka polskich uczelni i ich absolwentow jest słuszna. Opierając się na badaniach opinii pracodawcow Mazowsza i prognozach ekonomicznych dla rynku pracy, stara się ocenić stopień dopasowania absolwentow uczelni mazowieckich do obecnego i przyszłego rynku pracy pod względem ilościowym, strukturalnym i jakościowym oraz zdiagnozować sytuację absolwentow szkoł wyższych na mazowieckim rynku pracy za pomocą analizy SWOT.

PDF

Bibliografia

Bachmann K. 2012 Co z tego, że wiedzą, jeśli nie potrafią, „Gazeta Wyborcza”, 12-13 maja.

Raport... 2012 Raport z badań pt. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni Mazowsza wchodzących na rynek pracy, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ORSE SGH, Warszawa.

Ustawa... 2005 Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym z 21 lipca 2005 roku, „Dziennik Ustaw” Nr 164, poz. 1365; wielokrotnie nowelizowana - ostatnia nowelizacja: „Dziennik Ustaw” z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.