Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji

Main Article Content

Tomasz Sobierajski

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe problemy dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce. Nakreślając dynamikę zmian głównych założeń kształcenia w wyższych szkołach publicznych i niepublicznych w ostatnich latach, autor próbuje zarysować przyszłość szkół wyższych i szkolnictwa wyższego z perspektywy zmian postaw studentów i wykładowców, starzenia się społeczeństwa i zmian demograficznych, a także zmian form kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobierajski, T. (2012). Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 125-133. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3277
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Tomasz Sobierajski

Tomasz Sobierajski - doktor, adiunkt w Zakładzie Ewaluacji i Badań nad Edukacją Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog, metodolog, badacz, autor licznych badań z zakresu edukacji, twórca narzędzi do monitorowania efektów kształcenia, ekspert Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Referencje

  1. Fukuyama F. 1996 Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Zysk i S-ka, Poznań.
  2. Goldthorpe J.H. 1971 Theories oflndustrial Society: reflections on the recrudescence of historicism and the future of futurology, „European Journal of Sociology”, 1.12, nr 2, s. 263-288.
  3. Mead M. 2005 The World Ahead: An Anthropologist Anticipates the Futurę, red. R.B. Textor, Berghahn Books, New York.
  4. Moore R. 2004 Education and Society: Issues and Explanations in the Sociology of Education, Polity Press, Cambridge.
  5. Newman F., Couturier L, Scurry J. 2004 The Future of Higher Education: Rhetoric, Reality, and the Risks ofthe Market, Jossey-Bass, San Francisco.
  6. Privateer RM. 1999 Academic Technology and the Futurę of Higher Education: Strategie paths Taken and Not Taken, „The Journal of Higher Education”, t. 70, nr 1, s. 60-79.
  7. Rozporządzenie... 2007 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, „Dziennik Ustaw” Nr 188, poz. 1347, z późn. zm.
  8. Staley D.J., Malenfant K.J. 2010 Futures thinking for academic librarians: Higher education in 2025, „Information Services & Use”,t. 30, nr 1-2, s. 57-90 .
  9. Wójcicka M. 2010 Uniwersytet-stabilność i zmiana, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.