Działalność edukacyjna ośrodków akademickich w koncepcji sustainability

Main Article Content

Arnold Pabian

Abstrakt

Edukacja w koncepcji sustainability to młody, dopiero rozwijający się na świecie nurt w obszarze sustainable science. Pojawienie się tej koncepcji jest skutkiem narastających globalnych problemów ekologicznych i społecznych. Pogarszający się stan zdrowia naszej planety zagraża egzystencji przyszłych pokoleń. Edukacja, respektująca zasady zrównoważonego rozwoju, ma przyczynić się do powstania zrównoważonego społeczeństwa (sustainable society), którego funkcjonowanie osłabi te negatywne trendy. Szczególnie istotne jest jej wdrażanie w szkołach wyższych, których absolwenci - po podjęciu pracy - mają wpływ na działanie różnych organizacji tworzących państwo i jego gospodarkę. Zrównoważona edukacja wymaga proekologicznej i prospołecznej transformacji kadr kierowniczych uczelni, ich personelu naukowo-dydaktycznego, zasobów materialnych i niematerialnych oraz programów nauczania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pabian, A. (2012). Działalność edukacyjna ośrodków akademickich w koncepcji sustainability. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 134-141. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3278
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Arnold Pabian

Arnold Pabian - profesor zwyczajny doktor habilitowany, specjalista z zakresu zarządzania, marketingu i ekonomiki przedsiębiorstw. Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (kadencje 2008-2012 i 2012-2016), dyrektor Instytutu Marketingu. Doktorat z zakresu nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Habilitował się na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych. Przez dwie kadencje członek Polskiej Akademii Nauk - Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej (Sekcja Organizacji i Zarządzania w Budownictwie). Obecnie wchodzi w skład Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk O/Katowice. Autor około 220 publikacji, w tym książek: Marketing w budownictwie (Warszawa 1999), Biznesplan (Warszawa 2000), Marketing szkoty wyższej (Warszawa 2005), Promocja. Nowoczesne środki i formy (Warszawa 2008). Ponad 100 artykułów opublikował w pismach centralnych. Uczestnik kongresów międzynarodowych, konferencji i seminariów, które odbyły się m.in. w USA, Australii, Kanadzie, Meksyku, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji i Chinach. Organizator konferencji oraz seminariów z udziałem uznanych naukowców, ludzi wielkiego biznesu oraz przedstawicieli rządu i organów państwowych. Współautor kilku patentów.

Referencje

  1. Achua Ch.F., Lussier R.N. 2010 Effective Leadership, South-Western Cengage Learning, Stamford, Connecticut.
  2. Belz F.M., Peattie K. 2009 Sustainability Marketing: A Global Perspective, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex.
  3. Inżynieryjne... 2011 Inżynieryjne stanowiska dydaktyczne, Energy & Environment, G.U.N.T. Geratebau GmbH, Barsbuttel (http://www.gunt.de).
  4. Lee K., Carter S. 2009 Global Marketing Management, Oxford University Press, New York.
  5. Pabian A. 2010 Marketing w koncepcji sustainability, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10.
  6. Pabian A. 2011 a Ecological Aspects of Sustainability in Building Industry, w: G. Song, L. Liu, T. Chen, F. Li: Architecture and Urban Construction on the Low-Carbon Strategies, Beijing University of Civil Engineering and Ąrchitecture, Pekin.
  7. Pabian A. 2011 b Sustainable personel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
  8. Rogali H. 2010 Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
  9. Tilbury D., Ryan A. 2011 Edukacja i praktyka biznesowa w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Marketing i Rynek”, nr 12.