Działalność edukacyjna ośrodków akademickich w koncepcji sustainability
PDF

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój
zrównoważona edukacja
zrównoważone szkoły wyższe

Jak cytować

Pabian, A. (2012). Działalność edukacyjna ośrodków akademickich w koncepcji sustainability. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 134–141. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3278

Abstrakt

Edukacja w koncepcji sustainability to młody, dopiero rozwijający się na świecie nurt w obszarze sustainable science. Pojawienie się tej koncepcji jest skutkiem narastających globalnych problemów ekologicznych i społecznych. Pogarszający się stan zdrowia naszej planety zagraża egzystencji przyszłych pokoleń. Edukacja, respektująca zasady zrównoważonego rozwoju, ma przyczynić się do powstania zrównoważonego społeczeństwa (sustainable society), którego funkcjonowanie osłabi te negatywne trendy. Szczególnie istotne jest jej wdrażanie w szkołach wyższych, których absolwenci - po podjęciu pracy - mają wpływ na działanie różnych organizacji tworzących państwo i jego gospodarkę. Zrównoważona edukacja wymaga proekologicznej i prospołecznej transformacji kadr kierowniczych uczelni, ich personelu naukowo-dydaktycznego, zasobów materialnych i niematerialnych oraz programów nauczania.

PDF

Bibliografia

Achua Ch.F., Lussier R.N. 2010 Effective Leadership, South-Western Cengage Learning, Stamford, Connecticut.

Belz F.M., Peattie K. 2009 Sustainability Marketing: A Global Perspective, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex.

Inżynieryjne... 2011 Inżynieryjne stanowiska dydaktyczne, Energy & Environment, G.U.N.T. Geratebau GmbH, Barsbuttel (http://www.gunt.de).

Lee K., Carter S. 2009 Global Marketing Management, Oxford University Press, New York.

Pabian A. 2010 Marketing w koncepcji sustainability, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10.

Pabian A. 2011 a Ecological Aspects of Sustainability in Building Industry, w: G. Song, L. Liu, T. Chen, F. Li: Architecture and Urban Construction on the Low-Carbon Strategies, Beijing University of Civil Engineering and Ąrchitecture, Pekin.

Pabian A. 2011 b Sustainable personel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.

Rogali H. 2010 Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Tilbury D., Ryan A. 2011 Edukacja i praktyka biznesowa w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Marketing i Rynek”, nr 12.