Projekt „Foresight «Akademickie Mazowsze 2030»” - niektóre wyniki
PDF

Słowa kluczowe

foresight regionalny
gospodarka oparta na wiedzy
szkolnictwo wyższe
scenariusze

Jak cytować

Jóźwiak, J. (2012). Projekt „Foresight «Akademickie Mazowsze 2030»” - niektóre wyniki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 8–14. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3258

Abstrakt

Artykuł prezentuje założenia i wybrane wyniki foresightu regionalnego „Akademickie Mazowsze 2030” , którego głównym celem było opracowanie scenariuszy zmian szkolnictwa wyższego, wspierających rozwój gospodarki opartej na wiedzy w regionie w perspektywie 2030 roku. Przedstawione scenariusze pokazują działania i przekształcenia, które powinny zostać podjęte w celu uzyskania najlepszych w tym zakresie efektów, wskazują też konsekwencje ewentualnych zaniecham W artykule przytoczone są również opracowane w ramach projektu rekomendacje dla efektywnego wspierania gospodarki opartej na wiedzy przez system szkolnictwa wyższego.

PDF