Projekt „Foresight «Akademickie Mazowsze 2030»” - niektóre wyniki

Main Article Content

Janina Jóźwiak

Abstrakt

Artykuł prezentuje założenia i wybrane wyniki foresightu regionalnego „Akademickie Mazowsze 2030” , którego głównym celem było opracowanie scenariuszy zmian szkolnictwa wyższego, wspierających rozwój gospodarki opartej na wiedzy w regionie w perspektywie 2030 roku. Przedstawione scenariusze pokazują działania i przekształcenia, które powinny zostać podjęte w celu uzyskania najlepszych w tym zakresie efektów, wskazują też konsekwencje ewentualnych zaniecham W artykule przytoczone są również opracowane w ramach projektu rekomendacje dla efektywnego wspierania gospodarki opartej na wiedzy przez system szkolnictwa wyższego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jóźwiak, J. (2012). Projekt „Foresight «Akademickie Mazowsze 2030»” - niektóre wyniki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 8-14. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3258
Dział
Od redakcji
Biogram autora

Janina Jóźwiak

Janina Jóźwiak - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (w latach 1993-1999 była rektorem tej uczelni). Zainteresowania badawcze: demografia (modelowanie dynamiki populacji i jej struktury, zastosowania metod statystycznych w badaniach zjawisk ludnościowych, uwarunkowania zachowań demograficznych), systemy edukacji wyższej i zarządzania badaniami. W latach 2000-2004 była wiceprzewodniczącą Komitetu Badań Naukowych. Jest członkiem konsorcjum International Max Planck Research School in Demography, członkiem rady redakcyjnej serii wydawniczej European Studies of Population, wchodzi w skład Rady Naukowej Central European Forum for Migration Research.