Edukacja dla rozwoju człowieka

Main Article Content

Tomasz Sobierajski

Abstrakt

Artykuł stanowi krótką rewizję poglądów filozofki Marthy Nussbaum, dotyczących kształcenia ogólnego na uniwersytetach amerykańskich i europejskich. Zmiany gospodarcze w krajach rozwiniętych spowodowały, że rządy wielu państw postrzegają kształcenie studentów na kierunkach humanistycznych i społecznych za bezproduktywne dla gospodarki i zbyt obciążające dla budżetu. Przedstawienie stanowiska Nussbaum wobec edukacji formalnej wprowadza nowy element poznawczy do debaty, która toczy się również w Polsce, a dotyczy rodzaju i formy kształcenia studentów na uczelniach wyższych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobierajski, T. (2012). Edukacja dla rozwoju człowieka. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 50-54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3286
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Tomasz Sobierajski

Tomasz Sobierajski – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Ewaluacji i Badań nad Edukacją w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem edukacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształcenie w zawodzie oraz ideę lifelong learning. Autor m.in. monografii Doradztwo zawodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja. W tym roku ukaże się jego najnowsza książka Uczenie się przez całe życie jako Edukacyjna Forma Otwarta; ekspert Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; członek Interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą, działającego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Referencje

  1. Rawls J. 2013 Teoria sprawiedliwości, WN PWN, Warszawa.
  2. Nussbaum M.C. 1997 Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform Liberal Education, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
  3. Nussbaum M.C. 2008 W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, przeł. Astrid Męczkowska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
  4. Nussbaum M.C. 2010 Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
  5. Wigura K. 2010 Sokrates i papuga. O najnowszej książce Marthy Nussbaum „Not for Profit”, „Kultura Liberalna” 2010, http://kulturaliberalna.pl/2010/07/27/wigura-sokrates-i-papuga-o-najnowszej--ksiazce-marthy-nussbaum-„not-for-profit” [z dnia 2 lutego 2013 roku].
  6. Sobierajski T. 2013 Doradztwo zawodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja, ISNS UW, Warszawa.