Edukacja dla rozwoju człowieka
PDF

Słowa kluczowe

kształcenie ogólne
edukacja formalna
nauki humanistyczne
filozofia

Jak cytować

Sobierajski, T. (2012). Edukacja dla rozwoju człowieka. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 50–54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3286

Abstrakt

Artykuł stanowi krótką rewizję poglądów filozofki Marthy Nussbaum, dotyczących kształcenia ogólnego na uniwersytetach amerykańskich i europejskich. Zmiany gospodarcze w krajach rozwiniętych spowodowały, że rządy wielu państw postrzegają kształcenie studentów na kierunkach humanistycznych i społecznych za bezproduktywne dla gospodarki i zbyt obciążające dla budżetu. Przedstawienie stanowiska Nussbaum wobec edukacji formalnej wprowadza nowy element poznawczy do debaty, która toczy się również w Polsce, a dotyczy rodzaju i formy kształcenia studentów na uczelniach wyższych.
PDF

Bibliografia

Rawls J. 2013 Teoria sprawiedliwości, WN PWN, Warszawa.

Nussbaum M.C. 1997 Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform Liberal Education, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.

Nussbaum M.C. 2008 W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, przeł. Astrid Męczkowska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Nussbaum M.C. 2010 Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Wigura K. 2010 Sokrates i papuga. O najnowszej książce Marthy Nussbaum „Not for Profit”, „Kultura Liberalna” 2010, http://kulturaliberalna.pl/2010/07/27/wigura-sokrates-i-papuga-o-najnowszej--ksiazce-marthy-nussbaum-„not-for-profit” [z dnia 2 lutego 2013 roku].

Sobierajski T. 2013 Doradztwo zawodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja, ISNS UW, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.