Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(40) (2012)

Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce widziane z perspektywy europejskiej

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Adam Gałkowski 5-6

Rozmowy

O rewolucji technologicznej w elektronice i jej owocach, o Polakach w światowej nauce, o współpracy polsko-francuskiej i francusko-polskiej… Rozmowa ze Zbigniewem T. Kuźnickim, profesorem emerytowanym Uniwersytetu w Strasburgu (UNISTRA) i dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Paryżu PDF
Adam Gałkowski 7-20

Oryginalny artykuł naukowy

Szkolnictwo wyższe w kontekście zbliżania się krajów do światowej granicy technologicznej – perspektywa XXI wieku
Elżbieta Soszyńska 21-49
Edukacja dla rozwoju człowieka PDF
Tomasz Sobierajski 50-54
Tutoring akademicki jako rekonstrukcja relacji Uczeń – Mistrz wobec umasowienia kształcenia wyższego. Próba wplecenia koncepcji w kontekst wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jako jednego z kryteriów akredytacji uczelni wyższych PDF
Beata Karpińska-Musiał 55-70
Uniwersytet jako „wspólnota badaczy”? Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej PDF
Marek Kwiek 71-101
Kształcenie kadr dla gospodarki innowacyjnej z perspektywy szkół wyższych PDF
Lidia Białoń 102-116
Internacjonalizacja polskich uczelni w aspekcie różnic kulturowych
Arnold Pabian, Barbara Pabian 117-124
Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi PDF
Mieczysław Gałuszka, Magdalena Wieczorkowska 125-146


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo