O rewolucji technologicznej w elektronice i jej owocach, o Polakach w światowej nauce, o współpracy polsko-francuskiej i francusko-polskiej… Rozmowa ze Zbigniewem T. Kuźnickim, profesorem emerytowanym Uniwersytetu w Strasburgu (UNISTRA) i dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Main Article Content

Adam Gałkowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałkowski, A. (2012). O rewolucji technologicznej w elektronice i jej owocach, o Polakach w światowej nauce, o współpracy polsko-francuskiej i francusko-polskiej… Rozmowa ze Zbigniewem T. Kuźnickim, profesorem emerytowanym Uniwersytetu w Strasburgu (UNISTRA) i dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 7-20. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3284
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Adam Gałkowski

Adam Gałkowski - historyk, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Redakcji półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” i członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Nauka polska - jej potrzeby, organizacja i rozwój”. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką naukową, historią nauki i udziałem Polaków w rozwoju europejskiej cywilizacji. Autor m.in. książki Polski patriota - obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867) (2004).