Kształcenie kadr dla gospodarki innowacyjnej z perspektywy szkół wyższych
PDF

Słowa kluczowe

innowacyjność
szkoły wyższe
kształcenie kadr dla gospodarki innowacyjnej
programy kształcenia

Jak cytować

Białoń, L. (2012). Kształcenie kadr dla gospodarki innowacyjnej z perspektywy szkół wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 102–116. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3292

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka podejścia systemowego do kształcenia kadr dla gospodarki innowacyjnej przez wyższe uczelnie. Szkoły wyższe powinny tworzyć i przekazywać swoim absolwentom podstawową, uniwersalną wiedzę, związaną z istotą i znaczeniem innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym, podstawowe umiejętności w zarządzaniu innowacyjnością, a także metody kształcenia pobudzające kreatywność. Wiedza zdobyta w szkołach wyższych powinna rozwijać kreatywność, a wraz z doświadczeniem zdobytym w praktyce powinna umożliwić sprawne zarządzanie gospodarką innowacyjną.

PDF

Bibliografia

Banach Cz. 2011 Strategie i kierunki reformy szkolnictwa Wyższego w Polsce, w: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, t.I, PAN.

Białoń L. (red.nauk.) 2010 Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa.

Białoń L. E.Werner 2012 Świadomość innowacyjna studentów, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”, nr 2.

Białoń L., E.Werner 2013 Badanie skutków innowacji zarządczych w opini studentów, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”, nr 1.

Connor G.C.O, A. Corbett, R. Pierantozzi 2011 Stwórz trzy odmienne ścieżki kariery dla innowatorów, „Harvard Business Review, Polska”, nr 11.

Deschamps J.P. 2011 Liderzy innowacyjności, jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie, Kluwer, Warszawa.

Galwas B. 2011 System edukacji najwyższym priorytetem Polski, w: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, t.I, wyd.PAN.

Gorindarajan V. 2013 Innowacyjność odwrócona. Zasady gry, „Harvard Business Review, Polska”, nr 2.

Kleiber M. 2011 Jaka Polska w połowie stulecia, w: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, t. I, PAN.

Kotler Ph., F. Trias de Bes 2013 Innowacyjność przepis na sukces. Model „od A do F”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Matusiak K. 2010 Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa.

Ministerstwo Gospodarki 2013 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Warszawa.

Okoń-Horodyńska E. 2008 Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/31.

Okoń-Horodyńska E. 2011 Innowacje i ład instytucjonalny, w: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, t. I, PAN.

Okoń-Horodyńska E. 2004 Co w narodowym systemie innowacji w Polsce?, w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, PTE.

Tidd J., J. Bessant 2011 Zarządzanie i innowacje. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolter Kluwer, Warszawa.

Sosnowska A., S. Łobejko, J. Brdulak 2004 Uwarunkowania i przykłady wdrażania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, PTE.

Schumpeter J.A. 1949 The theory of econimic development, Harvard University Press, Cambridge MA.

Szabłowski J. 2001 Edukacja dla rozwoju innowacyjnego Polski, Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Warszawa-Białystok.

Świt innowacyjnego społeczeństwa 2013 Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.

Wójcicka M. 2010 Uniwersytet, stabilność i zmiana, CPN Szk. Wyż., Uniwersytet Warszawski.

Wierzbicki A. P. 2011 Wizja i mechanizmy postępu, w: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, t. I, PAN.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.