Szkolnictwo wyższe w kontekście zbliżania się krajów do światowej granicy technologicznej – perspektywa XXI wieku

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe
gospodarka wiedzy
globalizacja

Jak cytować

Soszyńska, E. (2012). Szkolnictwo wyższe w kontekście zbliżania się krajów do światowej granicy technologicznej – perspektywa XXI wieku. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 21–49. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3285

Abstrakt

W artykule podjęta została próba pokazania ewolucji systemu szkolnictwa wyższego, jego adaptacji do zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej krajów, a także lansowanych w świecie paradygmatów na przełomie XX i XXI wieku. Analizą objęta jest misja, funkcje, dobre i złe strony przedsiębiorczych, jak również elitarnych, rozpoznawalnych w świecie, badawczych uniwersytetów. Ranga, rola, wkład szkolnictwa wyższego w rozwój społeczno-gospodarczy krajów jest powszechnie uznawany jako najważniejszy, ale potencjał szkolnictwa wyższego nie zawsze i we wszystkich krajach jest wykorzystywany. Holistyczne ujęcie tych problemów prowadzi do refleksji, że najważniejsza przyczyna tej sytuacji tkwi w niedoskonałym przepływie informacji, niskim potencjale, słabym systemie bodźców, zwłaszcza w krajach słabo- i średniorozwiniętych gospodarczo. To skutkuje rozerwaniem więzi między poszczególnymi podmiotami szkolnictwa wyższego oraz między nimi a podmiotami otoczenia zewnętrznego.

Bibliografia

Altbach P. G. 2011 The Past, Present, and Future of the Research University, w: P. G. Altbach, Salmi J. (red.), Direction in Development: Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities, World Bank Publication, Herndon, VA, USA.

Arnaut D. 2010 Towards an Entrepreneurial University, „International Journal of Euro-Mediterranean Studies”, nr 3(1), s, 135-152.

Baumol W.J., Litan R. E., Schramm C. J. 2007 Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Yale University Press, New Haven, CT.

Bal-Woźniak T. 2012 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Bercovitz J., Feldman M. 2006 Entrepreneurial Universities and Technology Transfer: A Conceptual Framework for Understanding Knowledge Based Economic Development, „The Journal of Technology Transfer”, nr 31(1), s. 175–188.

Breton G., Lambert M. (eds.) 2003 Universities and Globalization: Private Linkages, Public Trust, UNESCO Publishing, Université Laval and Economica, Paris – Quebec.

Clark B. 1983 The Higher Education System: Academic Organization in Cross National Perspective, University of California Press, Berkeley, CA.

Commission of the European Communities 2003 The Role of the Universities in the Europe of Knowledge, Communication from the Commission, COM 2003/58, Brussels.

Deem R., Mok K.H., Lucas L. 2007 Transforming Higher Education in Whose Image? Exploring the Concept of the “World-Class” University in Europe and Asia, „Higher Education Policy”, nr 21, s.83–98.

Di Gropello E., Prateek T., Shahid Y. 2011 Putting Higher Education to Work, World Bank Publications, Herndom, VA, USA.

Etzkowitz H., Schuler E., Gulbrandsen M. 2000 The Evolution of the Entrepreneurial University, w: M. Jacob, T. Hellström (eds.), The Future of Knowledge Production in the Academy, Society for Research into Higher Education and Open University Press, Buckingham.

Geiger R.L. 1993 Research and Relevant Knowledge: American Research Universities Since World War II, Oxford University Press, New York.

Geiger R.L. 2004 Knowledge and Money: Research Universities and the Paradox of the Marketplace, Stanford University Press, Stanford, CA.

Glaeser E.I., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. 2004 Do Institutions Cause Growth?, „Journal of Economic Growth”, (June), s. 1–53.

Greenhalgh C., Rogers M. 2010 Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton-Oxford-New Jersey.

Guan J.C., Yam R.C., Mok C.K. 2005 Collaboration between Industry and Research Institutes/ Universities on Industrial Innovation in Beijing, „Technology Analysis and Strategic Management”, nr 17(3), s. 339–353.

Humburg M., van der Velden R., Verhagen A. 2013 The Employability of Higher Education Graduates: The Employers’ Perspective, Final Report, Publications Office of the European Union, Netherlans.

Husén T. 1996 The Idea of the University: Changing Roles, Current Crisis and Future Challenges, w: Z. Morsy P.G. Altbach (eds.), Higher Education in an International Perspective: Critical Issues, Garland Publishing, New York.

Jacob M., Hellström T. 2000 Introduction, w: M. Jacob, T. Hellström (eds.), The Future of Knowledge Production in the Academy, Society for Research into Higher Education and Open University Press, Buckingham.

Keller K. 2006 Investment in Primary, Secondary, and Tertiary Education and Economic Growth, „Contemporary Economic Policy”, nr 24(1), s.18–34.

Knight J., 2008 Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internalization Sense, Rotterdam, The Netherlands.

Krueger A.B., Lindahl M. 2001 Education for Growth. Why and for Whom?, „Journal of Economic Literature”, nr 39(4), s. 1101–1136.

Lambert B. H. 2008 Impediments, Inhibitors, and Barriers to University Entrepreneurialism, w: M. Shattock (red.), Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy: Diversification and Organisational Change in European Higher Education, Open University Press, Berkshire , GBR.

Lange F., Topel R. 2006 The Social Value of Education and Human Capital, w: E. Hanushek (red.), F. Welch (red,), The Handbook of the Economics of Education, Elswevier, Oxford, North Holland, s. 459–510.

Lazzeretti L., Tavoletti E. 2005 Higher Education Excellence and Local Economic Development: The Case of the Entrepreneurial University of Twente, „European Planning Studies”, nr 13(3), s. 475–493.

Link S., Scott J. 2003 U.S. Science Parks: The Diffusion of the Innovation and the Effects on the Academic Missions of Universities, „International Journal of Industrial Organization”, 21(9), s. 323–356.

Lucas R. E. 1988 On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics”, nr 22(1), s. 3–42.

Marginson S., van der Wende M. 2009 The New Global Landscape of Nations and Institutions, w: OECD, Higher Education to 2030, vol. 2 of Globalization, Paris, OECD, s.17-62.

McMahon W.W. 2009 Higher Education and Economic Growth. Jobs, Earnings, and the Skill Deficit, w: W. W. McMahon, Higher Learning, Greater Good: The Private and Social Benefits of Higher Education, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, USA.

McMahon W.W. 2007 An Analysis of Education Externalities with Applications to Development in the Deep South, „Contemporary Economic Policy”, nr 23(3), s. 459–482.

Mowery D., Nelson R. R., Sampat B., Ziedonis A. 2001 The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh – Dole Act of 1980, „Research Policy”, nr 30, s. 99–119.

OECD 2009 Higher Education in 2030, Vol.2 of Globalization, OECD, Paris.

OECD 2008 The Internationalisation of Business R&D: Evidence, Impact and Implications, Paris, OECD.

Rinne R., Koivula J. 2008 The Dilemmas of the Changing University, w: Shattock M. (ed.), Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy: Diversification and Organisational Change in European Higher Education, Open University Press, Berkshire,GBR.

Romer P. 1990 Endogeneus Technical Change, „Journal of Political Economy”, nr 98(5), s.S71–S98.

Salmi J. 2009 The Challenge of Establishing World – Class Universities, World Bank, Washington, DC.

Schwab K.(ed.) 2013 The Global Competitive Report 2013-14, World Economic Forum, Geneva.

Schwab K., Sala-i-Martin X., Greenhill R. (eds.) 2011 The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva.

Shils E. 1997 The Academic Ethos Under Strain, w: E. Shils, The Order of Learning: Essays on the Contemporary University, Transaction, New Brunswick, NJ.

Siegel D., Waldman D., Link A. 2003 Assessing the Impact of Organizational Practices on the Productivity of University Technology Transfer Offices: An Exploratory Study, „Research Policy”, 32(1), s. 27–48.

Slaughter S., Leslie I. I. 1997 Academic Capitalism: Politics, Policies and the Entrepreneurial University, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD.

Slaughter S., Rhoades G. 2004 Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State, and Higher Education, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Soszyńska E. 2013 Zrozumieć rozwój gospodarczy. Wiedza i inne determinanty wzrostu gospodarczego, UW CBPNiSzW/ISNS, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”, Warszawa.

Trow M. 1974 Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education: Policies for Higher Education, Paris, OECD.

Thursby J., Thursby M. 2007 University Licensing, „Oxford Review of Economic Policy”, 23(4), s. 620–639.

Williamson J. 2000 What should the World Bank Think about the Washington Consensus?, „World Bank Reseach Observer”, nr 15(2), s.251–264.

Wood A. 1994 North-South Trade, Employment and Inequality: Changing Economic Fortunes in a Skill Driven World, Clarendon Press, Oxford.

Woźniak M.G. 2012 Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji, w: M.G. Woźniak (red.), Gospodarka Polski 1990-2011. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.