Dziś i jutro Uniwersytetu Warszawskiego

Main Article Content

Elżbieta Wnuk-Lipińska

Abstrakt

Wywiad z Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Andrzejem Kajetanem Wróblewskim

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wnuk-Lipińska, E. (2016). Dziś i jutro Uniwersytetu Warszawskiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1), 7-14. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4293
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Wnuk-Lipińska absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Rozprawę doktorską na temat uczestnictwa studentów w kulturze obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się społeczne problemy funkcjonowania uczelni, a w szczególności społeczne nierówności w dostępie do wykształcenia, style studiowania, postawy pracowników naukowo-dydaktycznych wobec wykonywanej pracy, działalność reformatorska wyższych szkół.