Nauczyciele akademiccy i studenci

Main Article Content

Ewa Świerzbowska-Kowalik

Abstrakt

Autorka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w latach osiemdziesiątych. Dotyczyły one zagadnienia wzajemnych relacji między nauczycielami akademickimi a studentami. Podstawową przesłanką artykułu jest przekonanie, że o powodzeniu założonych funkcji kształcenia w szkole wyższej w znacznej mierze decyduje rozumienie i akceptacja tych celów oraz pełne, harmonijne i aktywne współdziałanie studentów i nauczycieli akademickich. Wyniki badań świadczą o licznych ograniczeniach i przeszkodach w kształtowaniu się właściwych, bogatych intelektualnie i społecznie kontaktów studentów i pracowników dydaktycznych uczelni, które stymulują aktywność studentów w procesie dydaktycznym i ich postawy wobec uczelni i studiowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świerzbowska-Kowalik, E. (1). Nauczyciele akademiccy i studenci. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1), 90-99. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4317
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Świerzbowska-Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Ewa Świerzbowska-Kowalik - absolwentka Wydziału Pedagogiki UW, doktorat na temat diagnozy i oceny rozwiązań modelowych studiów przemiennych pod kierunkiem prof. J. Tymowskiego obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się problemami kształtowania się aspiracji edukacyjnych idążeń zawodowych młodzieży w warunkach transformacji ustrojowej.

Referencje

  1. Jastrząb-Mrozicka M., Świerzbowska-Kowalik W. 1989 „Uwarunkowania dydaktycznej i pozadydaktycznej aktywności studentów” (maszynopis w druku).
  2. Jastrząb-Mrozicka M., Wnuk-Lipińska E. 1991 Wyższa uczelnia w nowej sytuacji ustrojowej. „Dydaktyka szkoły wyższej” 96, nr 4.
  3. Kulpińska J., Najduchowska H., Jastrząb-Mrozicka M., Wnuk-Lipińska E. 1992 Studenci okresu przełomu. Warszawa.
  4. Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E. 1982 Dekadencja. Edukacja i perspektywy życiowe studentów. Warszawa-Łódź: PWN.
  5. Najduchowska M., Wnuk-Lipińska E. 1990 Nauczyciele akademiccy 1984. Warszawa-Łódź: PWN.
  6. Ślęczkowska J. „Oczekiwania studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej szkół wyższych w stosunku do nauczycieli akademickich - dynamika przemian i czynników warunkujących” (maszynopis).