Kształcić ludzi, którzy potrafią wszystkiego się nauczyć

Main Article Content

Ewa Świerzbowska-Kowalik

Abstrakt

Wywiad z twórcami Szkoły Nauk Ścisłych, prof. dr hab. Janem Mostowskim i prof. dr hab. Tomaszem Dietlem. "Współczesny świat rozwija się tak szybko, że w trakcie naszego życia będziemy świadkami zaniku wielu uznanych zawodów i powstania wielu nowych. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich niespodzianek, jakie niesie dzisiejszy rozwój cywilizacji, ale wiemy na pewno, że wiedza zdobytą na studiach interdyscyplinarnych najlepiej przygotowuje nas na spotkanie jutra" - to słowa prof. dr. hab. Jana Mostowskiego, rektora nowo powstałej niepaństwowej uczelni: Szkoły Nauk Ścisłych, wspieranej przez instytuty Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia rozpoczyna działalność w roku akademickim 1993/1994, a jej hasłem jest - Kształcimy ludzi, którzy potrafią wszystkiego się nauczyć. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świerzbowska-Kowalik, E. (2016). Kształcić ludzi, którzy potrafią wszystkiego się nauczyć. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2), 63-70. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4333
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Ewa Świerzbowska-Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Ewa Świerzbowska-Kowalik - absolwentka Wydziału Pedagogiki UW, doktorat na temat diagnozy i oceny rozwiązań modelowych studiów przemiennych pod kierunkiem prof. J. Tymowskiego obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się problemami kształtowania się aspiracji edukacyjnych idążeń zawodowych młodzieży w warunkach transformacji ustrojowej.