Klucz do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju tkwi w technice

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

Wywiad z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego Stefanem Kwiatkowskim, wieloletnim ekspertem ONZ, UNESCO i UNIDO ds. edukacji oraz rozwoju nauki i techniki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Klucz do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju tkwi w technice. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(3), 32-38. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4340
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, tam także obroniła pracę doktorską na temat reformy instytutowej w szkołach wyższych. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, poprzednio zatrudniona w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. W roku 1990 uczestniczyła w pracach nad reformą struktur kierowania i finansowania nauką w Polsce. Obecne zainteresowania badawcze to: konsekwencje regulacji prawnych dla funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, decyzje w polityce naukowej oraz problematyka oceny badań naukowych, a zwłaszcza projektów badawczych. Jest członkiem Komitetu Naukoznawstwa PAN.