Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(3) (1994)

Polityka naukowa - założenia i instrumenty jej realizacji

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Oryginalny artykuł naukowy

Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Cele, priorytety, finansowanie. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r. PDF
Komitet Badań Naukowych 5-20
Warunki intelektualnego rozwoju społeczeństwa polskiego PDF
Rada Nauki przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej 21-31
Ocena indywidualnych naukowców i zespołów naukowych PDF
Andrzej Ziabicki 39-48
Naukometria i możliwości wykorzystania wyników badań piśmiennictwa naukowego w kreowaniu polityki naukowej PDF
Barbara Stefaniak 48-64
Zasady oceny projektów badawczych w Polsce PDF
Julita Jabłecka 64-82
Wybrane problemy gospodarki finansowej szkół wyższych w Polsce PDF
Witold Pakuła 88-97

Tłumaczenia

Analiza potencjału naukowo-badawczego instytucji szkolnictwa wyższego w Republice Słowackiej PDF
Alexander Vajda, Ivan Rais 82-87
Finansowanie szkolnictwa wyższego w Republice Słowackiej PDF
Jan Dzurko 98-101
Przystosowanie szkolnictwa wyższego do otoczenia. Kilka uwag o wzorze amerykańskim PDF
Harry Bradley Sagen 102-116

Rozmowy

Klucz do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju tkwi w technice PDF
Julita Jabłecka 32-38


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo