Ocena indywidualnych naukowców i zespołów naukowych

Main Article Content

Andrzej Ziabicki

Abstrakt

Wartości oryginalnej, twórczej pracy naukowej nie da się opisać w kategoriach ścisłych i ilościowych wskaźników. Dlatego wszelkie oceny muszą mieć charakter subiektywny i jakościowy. Nie wyklucza to jednak dążenia do uczynienia ocen bardziej obiektywnymi i wiarygodnymi. Służą do tego celu dwa podstawowe narzędzia: opinie specjalistów (peer reviews) oraz analiza wskaźników ilościowych charakteryzujących osiągnięcia i reputację ocenianego naukowca (zespołu). Wskaźnikami osiągnięć są m.in. liczba publikacji (różnego rodzaju), wykłady i seminaria, liczba wypromowanych doktorów. Reputację charakteryzują cytowania w literaturze naukowej, nagrody naukowe, uczestnictwo we władzach towarzystw naukowych, komitetach itp. Wszystkie wskaźniki składające się na obraz dorobku i reputacji powinny być uwzględniane w procesie oceniania, lecz nie przesądzają automatycznie wyniku oceny. Autor rozważa wymagania, jakie należy stawiać uczestnikom procesu oceniania i podejmowania decyzji, a także ich wzajemnym stosunkom. Ocenianie przypomina bowiem niesporny proces sądowy, w którym role sędziów, świadków i podsądnych muszą być dobrze określone oraz rozdzielone.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ziabicki, A. (2016). Ocena indywidualnych naukowców i zespołów naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(3), 39-48. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4341
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Andrzej Ziabicki, Polska Akademia Nauk

Andrzej Ziabicki - profesor fizyki polimerów w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, wiceprezes Fundacji im. Stefana Batorego, członek Zespołu ds. Polityki Naukowej Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz Zespołu Doradczego ds. Przepisów Prawnych Komitetu Badań Naukowych.