Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Cele, priorytety, finansowanie. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r.

Main Article Content

Komitet Badań Naukowych

Abstrakt

Nauka warunkuje rozwój gospodarczy i cywilizacyjny oraz podnosi prestiż kraju we współczesnym świecie. Najważniejszym celem polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa jest uzyskanie wyników, które w bliższej perspektywie wesprą proces transformacji społecznej i gospodarczej, a w dalszej przyszłości zapewnią wzrost gospodarki i rozwój społeczny kraju, przy optymalnym wykorzystaniu środków kierowanych na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest skuteczne powiązanie nauki z innymi obszarami aktywności społecznej i gospodarczej, a w szczególności z edukacją.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Badań Naukowych, K. (2016). Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Cele, priorytety, finansowanie. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(3), 5-20. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4338
Dział
Oryginalny artykuł naukowy