Analiza potencjału naukowo-badawczego instytucji szkolnictwa wyższego w Republice Słowackiej

Main Article Content

Alexander Vajda
Ivan Rais

Abstrakt

Zwracając uwagę na istotną rolę, jaką potencjał naukowo-badawczy odgrywa w instytucjach szkolnictwa wyższego w krajach rozwiniętych, autorzy przedstawiają trudną sytuację sfery badań w Słowacji. Niesprzyjające warunki przeprowadzania reformy działalności naukowej wynikają z trudności finansowych nauki oraz braku społecznej i instytucjonalnej stabilności procesu transformacji. Redukcji środków finansowych towarzyszą jednak zmiany mechanizmów finansowania badań - wprowadzenie grantów badawczych oraz systemów finansowania instytucjonalnego. W artykule przedstawiono różnice poglądów w środowisku naukowym na kierunki przemian potencjału naukowo-badawczego; dotyczą one roli grantów wobec innych instrumentów finansowania, określenia kategorii pracowników naukowych w uczelniach itp. Autorzy opowiadają się za zróżnicowaniem, a także elastycznością rozwiązań. Zwracają też uwagę na rolę grantów i badań stosowanych w samych uczelniach oraz pożądany poziom zatrudnienia w tych instytucjach. Na zakończenie ukazują trudności transformacji związane z brakiem priorytetów badawczych, które, zdaniem autorów, nie powinny być narzucane przez biurokrację, ale stworzone w procesie dialogu między uczonymi a administracją.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Vajda, A., & Rais, I. (2016). Analiza potencjału naukowo-badawczego instytucji szkolnictwa wyższego w Republice Słowackiej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(3), 82-87. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4344
Dział
Tłumaczenia
Biogramy autorów

Alexander Vajda, Instytutu Informacji oraz Prognoz Edukacji, Młodzieży i Sportu w Bratysławie

Alexander Vajda — docent doktor nauk humanistycznych. Do roku 1991 pracował jako nauczyciel akademicki specjalizujący się w stosunkach międzynarodowych. Od roku 1992 jest zatrudniony w Zakładzie Badań Szkolnictwa Wyższego Instytutu Informacji i Prognoz Edukacji, Młodzieży i Sportu w Bratysławie. Główną sferą jego zainteresowań badawczych są problemy rozwoju nauki i techniki w instytucjach szkolnictwa wyższego. Zajmuje się także stosunkami międzynarodowymi.

Ivan Rais, Instytutu Informacji oraz Prognoz Edukacji, Młodzieży i Sportu w Bratysławie

Ivan Rais - pracownik naukowy Instytutu Informacji oraz Prognoz Edukacji, Młodzieży i Sportu w Bratysławie, specjalista analizy matematycznej i symulacji komputerowej. W latach 1973-1992 zajmował się analizą, modelowaniem i prognozowaniem systemów edukacyjnych. Obecnie główną dziedziną jego zainteresowań są problemy ekonomiczne związane z finansowaniem sfery badań i rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego.