Finansowanie szkolnictwa wyższego w Republice Słowackiej

Main Article Content

Jan Dzurko

Abstrakt

Na wstępie autor precyzuje zadania stojące przed szkołami wyższymi, wynikające ze zmian, które zaszły w Republice Słowackiej po roku 1989. Za konieczne uznaje przede wszystkim wypracowanie koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego - nakreśla główne założenia tej koncepcji, zwracając uwagę na trudności realizacji postawionych zadań, m.in. wzrostu skolaryzacji na poziomie wyższym, z powodu niskich środków w budżecie państwa na ten rodzaj szkolnictwa. Autor sugeruje kierunki poszukiwania dodatkowych źródeł funduszy. Omawia także zasady dystrybucji środków na edukację między poszczególne uczelnie, kierunek zmian systemu alokacji tych środków oraz nowe mechanizmy finansowania badań —granty badawcze i system finansowania instytucjonalnego. Przedstawia również proponowane zasady udziału studentów i ich rodzin w pokrywaniu kosztów kształcenia (czesne), rozważając wady oraz zalety każdego z rozwiązań. Wprowadzeniu czesnego towarzyszyć będzie stworzenie nowego systemu pomocy materialnej dla studentów, polegającego na udzielaniu stypendiów i pożyczek. Na tej podstawie została określona przewidywana struktura przychodów uczelni. Przedstawiono też warunki, które trzeba spełnić, aby przeobrażenia te zostały zakończone powodzeniem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dzurko, J. (2016). Finansowanie szkolnictwa wyższego w Republice Słowackiej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(3), 98-101. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4346
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Jan Dzurko, Instytucie Informacji oraz Prognoz Edukacji, Młodzieży i Sportu w Bratysławie

Jan Dzurko - docent, inżynier. W latach 1964-1980 był wykładowcą na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Przemysłem Chemicznym Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Od roku 1981 zajmuje się badaniami nad szkolnictwem wyższym. Jest autorem bądź współautorem wielu książek i podręczników akademickich, a także projektów badawczych w dziedzinie ekonomiki przedsiębiorstw oraz problemów finansowania szkolnictwa wyższego. Obecnie pracuje w Instytucie Informacji oraz Prognoz Edukacji, Młodzieży i Sportu w Bratysławie. Instytut ten zajmuje się m.in. zagadnieniami tworzenia systemów informacyjnych w szkolnictwie, szkolnictwem wyższym w Republice Słowackiej oraz badaniami problemów młodzieży.