Wybrane problemy gospodarki finansowej szkół wyższych w Polsce

Main Article Content

Witold Pakuła

Abstrakt

W artykule omówiono system finansowania szkolnictwa wyższego w podziale na finansowanie działalności dydaktycznej, badawczej i pomocy materialnej dla studentów oraz zasady finansowania wynagrodzeń. Wyodrębnione zostały zasady finansowania z dotacji budżetu państwa oraz źródeł zewnętrznych. Przedstawiono także mechanizmy składające się na system finansowania, kryteria bądź algorytmy służące do rozdziału środków oraz wysokość dotacji przeznaczonych na poszczególne formy finansowania (strukturę wydatków budżetowych).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pakuła, W. (2016). Wybrane problemy gospodarki finansowej szkół wyższych w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(3), 88-97. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4345
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Witold Pakuła, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Witold Pakuła - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, pracujący w MEN od 1977 r. Od wielu lat zajmuje się problematyką planowania i finansowania działalności szkół wyższych. Współuczestniczył w opracowywaniu kolejnych systemów gospodarki finansowej uczelni.