Różnorodność szkolnictwa wyższego w Niemczech: struktura dualna

Main Article Content

Ulrich Teichler

Abstrakt

Na przykładzie relatywnie trwałej - w ocenie Autora - struktury dualnej szkolnictwa wyższego w Niemczech (uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe - Fachhochschulen) przedstawione zostały ogólniejsze wnioski, jakie z niemieckich doświadczeń wynikają dla koncepcji różnicowania struktur szkolnictwa wyższego. Tłem do rozważań jest wnikliwa analiza przemian, które wystąpiły w ciągu ostatniego trzydziestolecia w relacjach między otoczeniem społecznym a systemami edukacji, kształtując jakościowo różne podłoże zainteresowania wyższym szkolnictwem zawodowym w przedziałach od końca lat pięćdziesiątych do połowy siedemdziesiątych oraz od schyłkowego okresu lat osiemdziesiątych do dziś. Autor ukazuje specyfikę studiów zawodowych porównując rozwiązania tych samych problemów w obu sektorach szkolnictwa wyższego, m.in. kwestie dostępności oraz różnic programowych, strukturalnych i organizacyjnych między uniwersytetami a wyższymi szkołami zawodowymi. Zwraca ponadto uwagę na czynniki określające społeczny obraz Fachhochschulen, mniej znanych niż historycznie ukształtowane i utrwalone tradycją uniwersytety. Temu m.in. faktowi - brakowi zainteresowania rzetelną informacją opartą na systematycznych badaniach nowego sektora edukacji - przypisuje funkcjonowanie często przesadnie korzystnych opinii na temat Fachhochschulen, np. dotyczących możliwości zatrudnienia ich absolwentów. Przedstawiony został także kierunek przemian w szkolnictwie wyższym landów wschodnich oraz kształtowanie się w łych krajach sektora wyższego szkolnictwa zawodowego. Artykuł kończą porównania międzynarodowe. Autor akcentuje podobieństwa i zasadnicze różnice między systemami opartymi na różnych formach struktury dualnej, wskazując na czynniki sprzyjające stabilizacji tej struktury oraz - z drugiej strony - na próby redukowania różnic między uniwersytetami i wyższymi szkołami zawodowymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Teichler, U. (2016). Różnorodność szkolnictwa wyższego w Niemczech: struktura dualna. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(4), 40-57. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4350
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Ulrich Teichler, Universitat Gesamthochschule

Ulrich Teichler - profesor Universitat Gesamthochschule w Kassel (RFN). Specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania. W badaniach i publikacjach podejmuje problemy szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w aspekcie strukturalnych przemian systemów i relacji między wykształceniem a zatrudnieniem. W ostatnich latach koncentruje się na strategiach rządowych wobec szkolnictwa wyższego. Jako ekspert w tej dziedzinie, uczestniczy w pracach wielu komisji międzynarodowych oraz ciał doradczych. Jest m.in. członkiem rady programowej kwartalnika „Higher Educational Policy” .

Referencje

 1. Aulerich 6., Dóbberling K. 1993 Umstrukturierung im tertiaren Bildungssektor der neuen Lander. „Das Hochschulwesen", vol. 41, nr 5.
 2. Becher T.A., Kogan M. 1990 Process and Structure in Fiigher Education. London: Heinemann.
 3. Buck-Bechler G., Jahn H. 1993 Stand und Perspektiven derFachhochschulentwicklung in den neuen Bundeslandern. W: K. Ermert (ed.) Fachhochschulen im Aufwind. Rehberg-Loccum: Evangelische Akademie Loccum.
 4. Burgess T. (ed.) 1972 The Shape of Fiigher Education. London: Cornmarket Press.
 5. Ceiych L., Sabatier P. 1986 Great Expectations and Mixed Performance: The Implementation of Fiigher Education Reforms in Europe. Stoke-on-Trent: Trentham.
 6. Clark B.R. 1976 The Benefits ofDisorder. „Change” , October.
 7. Clark B.R. 1983 The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National Perspective. Berkeley, CA: University of California Press.
 8. Gellert C. (ed.) 1993 Higher Education in Europe. London - Philadelphia: J. Kingsley.
 9. Hermanns H., Teichler U., Wasser H. (eds.) 1983 The Compleat University. Cambridge, Mass.: Schenkman.
 10. Higher Education and 1992 1991 Planning for the Year 2000: Conclusions. Brussels: Commission of the European Communities.
 11. Jabłońska-Skinder H., Teichler U. 1992 Handbook of Higher Education Diplomas in Europe. Miinchen: K.G. Saur.
 12. Meek V.L., Goedegebuure L.C.J. 1991 Policy Change in Higher Education. „Higher Education” (special issue), nr 21, vol. 4.
 13. Minks K.-H., Nigmann R. 1991 Hochschulabsolventen zwischen Studium und Beruf. Hannover: HIS GmbH.
 14. Mohle H. 1992 German Democratic Republic. W: B.R. Clark, G.R. Ileave (eds.): The Encyclopedia of Higher Education. (Mord: Pergamon Press.
 15. Neave G. 1989 Foundation or Roof? The Quantitative, Structural and Institutuion Dimensions in the Study of Higher Education, „European Journal of Education”, vol. 24, nr 3.
 16. Neave G. 1990 On Programmes, Universities and Jacobins, or 1992 Vision and Reality for European Higher Education, materiał powielony.
 17. Neave G. 1992 On Instantly Consumable Knowledge and Snake 0/7. „European Journal of Education” , vol. 27, nr 1/2.
 18. Neave G. 1993 The Dynamics of Integration in Non Integrated Systems of European Higher Education in Western Europe. W: H. Hermanns, U. Teichler, H. Wasser (eds.): The Compleat University. Cambridge, Mass: Schenkman.
 19. OECD 1991 Alternatives to Unmrsities, Paris.
 20. Schomburg H., Teichler U. 1993 Does the Programme Matter? Approach and Major Findings of the Kassel Graduate Survey. „Higher Education in Europe” , vol. 18, nr 2.
 21. Teichler U. 1988a Changing Patterns ot the Higher Education System. London: Kingsley.
 22. Teichler U. 1988b The Changing Role of Non-Unimsity Higher Education in Comparative Perspective. W: Higher Professional Education in the Netherlands. The Hague: Netherlands Council of Higher Professional Education (HBO-Raad), part 4.
 23. Teichler U. 1988c Convergence or Growing Variety: The Changing Organisation ofStudies in Europe. Strasbourg: Council of Europe.
 24. Teichler U. 1991 Towards a Highly Educated Society. „Higher Education Policy”, vol. 4.
 25. Teichler U., Hartung D., Nuthmann R. 1980 Higher Education and the Needs of Society. Windsor: NFER Publishing Co.
 26. Trow M. 1974 Problems in the Transition from Elitę to Mass Higher Education. W: OECD (ed.) Policies for Higher Education. Paris: OECD.
 27. Williams G. 1985 Graduate Employment and Vocationalism in Higher Education. „European Journal of Education” , vol. 20, nr 2-3.
 28. Wissenschaftsrat 1991 Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in den 90erJahren. Koln.
 29. Wissenschaftsrat 1993 Thesen zur Hochschulpolitik. Koln.