Warsztaty doskonalenia umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich

Main Article Content

Janusz Feiner

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki prac Autora nad pobudzaniem procesów autokreacyjnych i rozwijaniem kompetencji dydaktycznych młodych nauczycieli akademickich. Dotychczasowym efektem tych prac jest system doskonalenia umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, który jest realizowany w Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Rolniczej w Krakowie w formie Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla Asystentów. Artykuł zawiera opis systemu (warsztatów), założeń teoretycznych, celów, programu oraz poszczególnych jego elementów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Feiner, J. (2016). Warsztaty doskonalenia umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(4), 126-137. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4356
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Janusz Feiner, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Janusz Feiner - pedagog, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Zespole Pedagogiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1990 r. jest kierownikiem i wykładowcą Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla Asystentów Akademii Górniczo- Hutniczej i Akademii Rolniczej w Krakowie. Jest współautorem programu Studium Przygotowania Pedagogicznego oraz wielu publikacji i materiałów metodycznych z zakresu kształtowania umiejętności nauczycieli. Członek European Association for Research on Learning and Instruction.