Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych
PDF

Jak cytować

Jastrząb-Mrozicka, M. (2016). Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 35–44. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4362

Abstrakt

W artykule omówiono zawartość 49 różnych ankiet, za pomocą których w uczelniach zbiera się opinie studentów o zajęciach dydaktycznych lub prowadzących je nauczycielach. Ankiety te uzyskaliśmy w 1994 r. podczas realizacji badania dotyczącego form i procedur oceny jakości szkół wyższych. Opinie studentów mają wskazać braki i słabe punkty dydaktyki prowadzonej w uczelni, co powinno przyczynić się do podniesienia kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz udoskonalenia ich pracy. Obserwujemy bardzo różne podejścia do badania opinii studentów. W poszczególnych ankietach poddano ocenie studentów 3-15 cech zajęć lub nauczycieli. Treść ankiet jest zróżnicowana w zależności od uczelni i kierunku studiów, a także od tego, jakie elementy dydaktyki autorzy uznali za istotne dla oceny jej jakości na podstawie opinii wyrażonych przez studentów. Najczęściej poddawano pod osąd studentów szeroko pojęty stosunek do nich nauczycieli oraz ich umiejętności i sprawności dydaktyczne, rzadziej pytano o przekazywane treści, cele zajęć i ich przydatność w karierze edukacyjnej lub zawodowej. Najmniej uwagi poświęcano technicznej stronie zajęć, a więc dostępności literatury, doborowi oraz wykorzystaniu materiałów pomocniczych i środków audiowizualnych, a także wyposażeniu pomieszczeń dydaktycznych.

PDF

Bibliografia

Chmielecka E., Minkiewicz B., Moskalewicz-Ziółkowska E. 1995 Jakość kształcenia i jej ocena w Szkole Głównej Handlowej. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 5.

Jastrząb-Mrozicka M., Kuniński M. 1995 System awansu w szkolnictwie wyższym - oceny i propozycje. Warszawa.

Przystanowicz A., Obara M. 1995 Praca dydaktyczna nauczycieli w opinii studentów medycyny. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.

Węgrzecka M. 1994 W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 4.

Wójcicka M. 1995 Jakość kształcenia a akredytacja - mechanizmy i procedury oceny. Przykład Polski. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 5.