Doskonalenie szkolnictwa wyższego - poszukiwanie rozwiązań i partnerów

Main Article Content

Jan Sadlak

Abstrakt

Artykuł zawiera główne tezy wystąpienia Autora na międzynarodowej konferencji University  - Enterprise Partnerships in Action , która odbyła się w Londynie 22 - 23 czerwca 1995 r. Autor opiera się na następujących podstawowych założeniach: w warunkach nagłych przeobrażeń środowiska gospodarczego i społecznego zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu występuje poważne zapotrzebowanie na odnowę gospodarczą i społeczną -współpraca między szkolnictwem wyższym i przemysłem może być istotnym czynnikiem rozwojowym. Współczesne szkolnictwo wyższe, aby sprostać nowej roli, powinno, zdaniem Autora, uwzględniać w swych planach rozwojowych pięć omawianych w artykule, charakterystycznych dla tego szkolnictwa tendencji: zwiększanie się i szybkie różnicowanie populacji studentów; zmiany w systemie finansowania kosztów kształcenia; potrzebę rozwoju badań naukowych; wykorzystywanie nowych technologii informatycznych i łączności oraz tworzenie się nowych więzi między szkolnictwem wyższym i "światem pracy".

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sadlak, J. (2016). Doskonalenie szkolnictwa wyższego - poszukiwanie rozwiązań i partnerów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 95-100. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4367
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Jan Sadlak, UNESCO

Jan Sadlak - absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Doktorat (Ph.D.) uzyskał w State University of New York (Buffalo). W latach 1985-1988 sekretarz the Standing Conference of Rectors, Presidents and Vice-chancellors ofthe European Universities w Genewie. Obecnie pracownik Sekretariatu UNESCO w Paryżu, gdzie zajmuje się głównie sprawami polityki i reformy szkolnictwa wyższego. Członek Rady Administracyjnej Uniwersytetu Paris XIII - Nord. Autor wieru publikacji z zakresu szkolnictwa wyższego i polityki naukowej.