Doskonalenie szkolnictwa wyższego - poszukiwanie rozwiązań i partnerów
PDF

Jak cytować

Sadlak, J. (2016). Doskonalenie szkolnictwa wyższego - poszukiwanie rozwiązań i partnerów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 95–100. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4367

Abstrakt

Artykuł zawiera główne tezy wystąpienia Autora na międzynarodowej konferencji University  - Enterprise Partnerships in Action , która odbyła się w Londynie 22 - 23 czerwca 1995 r. Autor opiera się na następujących podstawowych założeniach: w warunkach nagłych przeobrażeń środowiska gospodarczego i społecznego zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu występuje poważne zapotrzebowanie na odnowę gospodarczą i społeczną -współpraca między szkolnictwem wyższym i przemysłem może być istotnym czynnikiem rozwojowym. Współczesne szkolnictwo wyższe, aby sprostać nowej roli, powinno, zdaniem Autora, uwzględniać w swych planach rozwojowych pięć omawianych w artykule, charakterystycznych dla tego szkolnictwa tendencji: zwiększanie się i szybkie różnicowanie populacji studentów; zmiany w systemie finansowania kosztów kształcenia; potrzebę rozwoju badań naukowych; wykorzystywanie nowych technologii informatycznych i łączności oraz tworzenie się nowych więzi między szkolnictwem wyższym i "światem pracy".

PDF