Planowanie przeobrażeń szkolnictwa wyższego - inicjatywa strategicznego planowania akademickiego (SAPLING)

Main Article Content

Mantz Yorke
David McCormick

Abstrakt

Istotnym problemem szkolnictwa wyższego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii jest wypracowanie właściwych i sprawnych procedur podziału środków finansowych w warunkach szybko postępującego rozwoju ilościowego i jednoczesnych ograniczeń poziomu finansowania instytucji szkolnictwa wyższego. Stosowane dotychczas procedury akredytacyjne, systemy zapewniania jakości kształcenia oraz ocena programów badawczych tworzonych przez instytucje szkolnictwa wyższego nie pozwalają, zdaniem Autorów, na efektywny podział i właściwe wykorzystanie zasobów finansowych. Rada ds. Jakości Szkolnictwa Wyższego oraz Manchester Metropolitan University podjęły w ramach Strategie Academic Planning (SAPLING) interesującą inicjatywę. Zorganizowały pracę warsztatową (workshop ), do której zostali zaproszeni eksperci z brytyjskich uniwersytetów. Celem spotkania było wypracowanie efektywnych procedur podziału środków finansowych oraz trening pracowników uniwersytetów w ich stosowaniu. Uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do podjęcia zespołowego działania symulacyjnego związanego z formułowaniem wniosków - ofert zaadresowanych do hipotetycznych agencji finansowych, w poszukiwaniu wsparcia dla realizacji określonego planu wdrożenia strategicznego podejścia do kształcenia. Autorzy prezentują przebieg i efekty działań symulacyjnych przeprowadzonych podczas warsztatów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Yorke, M., & McCormick, D. (2016). Planowanie przeobrażeń szkolnictwa wyższego - inicjatywa strategicznego planowania akademickiego (SAPLING). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 101-109. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4368
Dział
Tłumaczenia
Biogramy autorów

Mantz Yorke, Liverpool John Moores University

Mantz Yorke - profesor, dyrektor Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Liverpool John Moores University. Od 1976 r. zajmuje się problematyką szkolnictwa wyższego, przede wszystkim doskonaleniem umiejętności zawodowych nauczycieli akademickich oraz zapewnianiem jakości w dziedzinie kształcenia i badań. W latach 1992-1994 uczestniczył w pracach Higher Education Quality Council.

David McCormick, Manchester Metropolitan University

David McCormick - koordynator Grupy ds. Inicjatyw Akademickich Manchester Metropolitan University, poprzednio wykładowca chemii i dyrektor Enterprise of Higher Education lnitiative w tym Uniwersytecie.

Referencje

  1. CSUP 1993 Teaching and Learning in an Expanding Higher Education System (The MacFarlane Report). Edinburgh: Commitee of Scottish University Principals.
  2. Davis G. 1994 HE Policy and Resources. Proceedings of the Engeneering Professors’ Council. University of Nottingham, 20 April.
  3. Robertson D. 1994 Choosing to Change: Extending Access, Choice and Flexibility in Higher Education (The Report of the HEQC CATDevelopment Project). London: Higher Education Ouality Council.
  4. Yorke M. 1994 Using Technology in the Support o f Learning: Some Strategie Considerations. W: Hoey R. (ed.): Designing fo r Learning: Effectiveness with Efficiency, "Aspects of Educational and Training Technology" , vol. XXVII.