Planowanie przeobrażeń szkolnictwa wyższego - inicjatywa strategicznego planowania akademickiego (SAPLING)
PDF

Jak cytować

Yorke, M., & McCormick, D. (2016). Planowanie przeobrażeń szkolnictwa wyższego - inicjatywa strategicznego planowania akademickiego (SAPLING). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 101–109. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4368

Abstrakt

Istotnym problemem szkolnictwa wyższego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii jest wypracowanie właściwych i sprawnych procedur podziału środków finansowych w warunkach szybko postępującego rozwoju ilościowego i jednoczesnych ograniczeń poziomu finansowania instytucji szkolnictwa wyższego. Stosowane dotychczas procedury akredytacyjne, systemy zapewniania jakości kształcenia oraz ocena programów badawczych tworzonych przez instytucje szkolnictwa wyższego nie pozwalają, zdaniem Autorów, na efektywny podział i właściwe wykorzystanie zasobów finansowych. Rada ds. Jakości Szkolnictwa Wyższego oraz Manchester Metropolitan University podjęły w ramach Strategie Academic Planning (SAPLING) interesującą inicjatywę. Zorganizowały pracę warsztatową (workshop ), do której zostali zaproszeni eksperci z brytyjskich uniwersytetów. Celem spotkania było wypracowanie efektywnych procedur podziału środków finansowych oraz trening pracowników uniwersytetów w ich stosowaniu. Uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do podjęcia zespołowego działania symulacyjnego związanego z formułowaniem wniosków - ofert zaadresowanych do hipotetycznych agencji finansowych, w poszukiwaniu wsparcia dla realizacji określonego planu wdrożenia strategicznego podejścia do kształcenia. Autorzy prezentują przebieg i efekty działań symulacyjnych przeprowadzonych podczas warsztatów.

PDF

Bibliografia

CSUP 1993 Teaching and Learning in an Expanding Higher Education System (The MacFarlane Report). Edinburgh: Commitee of Scottish University Principals.

Davis G. 1994 HE Policy and Resources. Proceedings of the Engeneering Professors’ Council. University of Nottingham, 20 April.

Robertson D. 1994 Choosing to Change: Extending Access, Choice and Flexibility in Higher Education (The Report of the HEQC CATDevelopment Project). London: Higher Education Ouality Council.

Yorke M. 1994 Using Technology in the Support o f Learning: Some Strategie Considerations. W: Hoey R. (ed.): Designing fo r Learning: Effectiveness with Efficiency, "Aspects of Educational and Training Technology" , vol. XXVII.