Alfabetyzm funkcjonalny - kwalifikacje - praca

Main Article Content

Hanna Gulczyńska
Ewa Świerzbowska-Kowalik

Abstrakt

Alfabetyzm funkcjonalny to umiejętność przetwarzania informacji, konieczna do korzystania w życiu codziennym i w pracy zawodowej z powszechnie spotykanych materiałów drukowanych. Na przełomie lat 1994 i 1995 w sześciu krajach Europy Zachodniej oraz w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Polsce przeprowadzono międzynarodowe badanie alfabetyzmu funkcjonalnego dorosłych (IALS). W Polsce badanie przeprowadził zespół pracowników Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie pozwoliło na dokonanie pomiaru poziomu alfabetyzmu respondentów, a ponadto posłużyło do poznania i opisania zjawisk społecznych powiązanych z poziomem alfabetyzmu: tych, które decydują o poziomie alfabetyzmu funkcjonalnego, tych, które mu towarzyszą i tych, które są jego konsekwencją. W artykule autorki prezentują podstawowe informacje o zastosowanej procedurze; omawiają także niektóre uzyskane wyniki. Skupiają się przede wszystkim na przedstawieniu tych przyczyn i konsekwencji poziomu alfabetyzmu Polaków, które łączą się z charakterem pracy zawodowej oraz uczestnictwem respondentów w dodatkowym kształceniu, podejmowanym w toku pracy. Dzięki charakterowi badania oraz zastosowaniu identycznej procedury we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie, możliwe było dokonanie w pełni uprawnionych porównań międzynarodowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gulczyńska, H., & Świerzbowska-Kowalik, E. (2016). Alfabetyzm funkcjonalny - kwalifikacje - praca. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 45-62. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4373
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Hanna Gulczyńska, Uniwersytet Warszawski

Hanna Gulczyńska - doktorat z polityki społecznej uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1993 r. pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: aspiracje edukacyjne i ich realizacja a zapotrzebowanie rynku pracy; możliwości i potrzeby dorosłych w zakresie kształcenia.

Ewa Świerzbowska-Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Ewa Świerzbowska-Kowalik - absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat na temat diagnozy i oceny rowiązań modelowych studiów przemiennych, przygotowany pod kierunkiem prof. J. Tymowskiego, obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się problematyką kształtowania się aspiracji edukacyjnych i dążeń zawodowych młodzieży w warunkach transformacji ustrojowej.

Referencje

  1. Levine K. 1993 Functional Literacy and Functional Illiteracy - A Policy-Oriented Critique of the Concepts for Eastern and Central Europe. Materiały z konferencji „Education for All", Warszawa.
  2. Tuijnman A. 1995 The Importance of Literacy in OECD Societes. W: Literacy, Economyand Society - Results of the First International Adult Literacy Survey. OECD - Statistics Canada.
  3. Tuijnman A., Kamp van der M. 1992 Learning across the Lifespan. Theories, Research. New York: Pergamon Press.