Wykształcenie a perspektywy na rynku pracy (dziesięć rysunków pokazujących, że warto się uczyć)

Main Article Content

Jan Rutkowski

Abstrakt

Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce wiąże się z istotnym zwiększeniem roli wykształcenia w określaniu szans na rynku pracy. Wynika to ze wzrostu zapotrzebowania na wysokie kwalifikacje przy jednoczesnym spadku popytu na prostą pracę fizyczną. Lepsze wykształcenie oznacza obecnie wyższe płace i mniejsze ryzyko bezrobocia, szczególnie jeśli się pracuje w sektorze prywatnym. Wzrosła znacznie rozpiętość płac, odzwierciedlając awans pracowników z wyższym wykształceniem i pogorszenie się pozycji robotników. Oznacza to istotny wzrost stopy zwrotu od inwestycji w kształcenie do poziomu porównywalnego z występującym w krajach Europy Zachodniej. Wykształcenie zaczęło się opłacać. W efekcie tych zmian rodziny inteligenckie opuszczają strefy ubóstwa i przemieszczają się w kierunku strefy zamożności. Zarysowane prawidłowości mają charakter statystyczny i istnieją od nich odstępstwa. Poprawa pozycji płacowej ominęła przede wszystkim pracowników sfery usług socjalnych - nauczycieli, lekarzy - tj. sfery, w której płace są nadal ustalane centralnie przez państwowego pracodawcę i w której słaba jest konkurencja ze strony sektora prywatnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rutkowski, J. (2016). Wykształcenie a perspektywy na rynku pracy (dziesięć rysunków pokazujących, że warto się uczyć). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 81-97. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4375
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Rutkowski, Bank Światowy

Jan Rutkowski - doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie ekonomiki pracy. Pracownik Banku Światowego, koordynator projektu „Social Challenges of Transition” mającego na celu analizę zmian w sferze socjalnej wywołanych transformacją gospodarczą w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Zajmuje się problematyką bezrobocia, płac, poziomu życia oraz polityką zatrudnienia. Szczególnie interesują go zagadnienia wpływu wykształcenia na perspektywy na rynku pracy oraz nierówności społecznych generowanych przez rynek pracy. Autor wielu publikacji na wymienione tematy w czasopismach polskich i zagranicznych. Staże naukowe w London School of Economics i na Uniwersytecie w Princeton (jako stypendysta Fulbrighta).

Referencje

  1. Bielecki P. 1995 Ekonomiczna efektywność kształcenia w wymiarze społecznym i indywidualnym. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
  2. GUS 1988 i 1992 Badanie budżetów gospodarstw domowych.
  3. GUS 1993 Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia za wrzesień w 1987 r. i 1993 r.
  4. GUS 1994 (luty) Badanie aktywności ekonomicznej ludności.
  5. GUS 1995 Potrzeby edukacyjne. Informacje i opracowania statystyczne.
  6. Lorenz W., Wagner J. 1990 A Note on Returns to Human Capital in the Eighties: Evidence from Twelve Countries. The Luxembourg Income Study, „Working Paper”, nr 54.
  7. Mincer J. 1974 Schooling, Experience and Earnings. New York: Columbia University Press for NBER.
  8. Rutkowski J. (1996) High Skills Pay of: The Changing Wage Structure during Economic Transition in Poland. „Economies in Transition”, vol. 4(1).