Aktywność edukacyjna i zawodowa studentów Szkoły Głównej Handlowej

Main Article Content

Stanisław Macioł
Barbara Minkiewicz

Abstrakt

Zjawisko podejmowania pracy przez studentów studiów dziennych jest coraz bardziej powszechne. Studenci pracujący są prawie na wszystkich latach studiów, chociaż głównie - co oczywiste - na IV i V roku. Coraz częściej korzystają oni z propozycji oferowanych na rynku „szkoleniowym” przez różne pozauczelniane jednostki kształcące. Są więc niezwykle aktywni zarówno pod względem zawodowym, jak i edukacyjnym. Na podstawie badania przeprowadzonego na próbie liczącej ponad 500 studentów Szkoły Głównej Handlowej autorzy przedstawiają aspiracje respondentów w tym zakresie, a także rozważają, czy wprowadzony w wyniku reform - nowy system kształcenia ułatwia ich realizację. Przedmiotem szczególnego zainteresowania autorów są motywy podejmowania przez młodzież pracy w czasie studiów, korzyści, jakie daje im praca, a także oczekiwania zawodowe studentów największej uczelni ekonomicznej w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Macioł, S., & Minkiewicz, B. (2016). Aktywność edukacyjna i zawodowa studentów Szkoły Głównej Handlowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 165-182. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4382
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Stanisław Macioł, Szkoła Główna Handlowa

Stanisław Macioł - doktorat z nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomiczno- Społecznym SGPiS; od 1993 r. zastępca kierownika Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH. Zainteresowania badawcze: kształcenie i wykorzystanie kwalifikacji absolwentów studiów ekonomicznych, zmiany w systemie kształcenia ekonomistów, problematyka oceny jakości kształcenia.

Barbara Minkiewicz, Szkoła Główna Handlowa

Barbara Minkiewicz - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z ekonomii (na temat gospodarowania kadrami ekonomistów w latach osiemdziesiątych w Polsce) uzyskała w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Pracuje w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze: problemy rynku pracy absolwentów uczelni ekonomicznych, zmiany w systemie kształcenia ekonomistów, pośrednictwo pracy.