Modele studiów wielostopniowych

Main Article Content

Andrzej Kraśniewski
Jerzy Woźnicki

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe typy organizacji systemu studiów w instytucjach akademickich w krajach rozwiniętych gospodarczo, określane jako modele studiów. Przedstawiono procesy prowadzące do zasadniczych zmian w warunkach funkcjonowania polskich uczelni i na tej podstawie sformułowano pożądane cechy organizacji systemu studiów oraz dokonano wynikającej stąd oceny poszczególnych modeli studiów. Jakkolwiek niektóre z przytaczanych argumentów odnoszą się przede wszystkim do kształcenia w uczelniach technicznych, większość przedstawionych rozważań, a zwłaszcza ocena poszczególnych modeli systemu studiów i wynikające z niej wnioski, ma charakter ogólny - dotyczy instytucji akademickich kształcących także w innych dziedzinach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kraśniewski, A., & Woźnicki, J. (2016). Modele studiów wielostopniowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(9), 97-106. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4390
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska

Andrzej Kraśniewski - doktor habilitowany nauk technicznych, specjalista w dziedzinie projektowania i testowania systemów cyfrowych, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej, prodziekan ds. organizacji wydziału na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, członek Institution of Electrical Engineers (Fellow), Institute of Electrical and Electronics Engineers (Senior Member), Association for Computing Machinery, American Association of University Professors, członek Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Jerzy Woźnicki, Politechnika Warszawska

Jerzy Woźnicki - profesor, rektor Politechniki Warszawskiej, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczący Programu Reformy Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych w Instytucie Spraw Publicznych, członek Institution of Electrical Engineers (Fellow), członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz Komitetu Naukoznawstwa PAN, członek Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki. Jest specjalistą w dziedzinie optoelektroniki i technik przetwarzania obrazu. W ostatnich latach zajmuje się także problemami zarządzania instytucjami akademickimi.

Referencje

 1. Barnes F. S. 1994 Engineering Education under Attack, „IEEE Trans, on Education”, vol. 37, nr 1, s. 1-2, February.
 2. Berreen T. 1995 Trends in Undergraduate Engineering Degrees in Australia, „Proc. 4th World Conference on Engineering Education”, vol. 2, s. 26-29, St. Paul, October.
 3. Christiansen D. 1992 New Curricula, IEEE Spectrum, s. 25, July.
 4. IEEE... 1992 IEEE Communications Magazine, special issue on engineering education, November.
 5. Denning P. J. 1992 Educating a New Engineer, Communications of the ACM, vol. 35, nr 12, s. 83-97.
 6. Designing... 1992 Designing a Curriculum for the ’90’s - Why Change, Special Report, „Currents”, Winter.
 7. Duggan T. 1992 The Changing Nature of Engineering Education and the Shape of Things to Come, „Proc. 3rd World Conference on Engineering Education”, vol. 1, s. 3-19, Portsmouth, September.
 8. Engineering... 1995 Engineering Education - Designing and Adaptive System, NSF, Washington.
 9. Ernst E. W. 1996 Engineering Plus: Challenges and Choices, „IEEE Trans, on Education”, vol. 31, nr 2, s. 137—139, May.
 10. Goedegebuure L. i in. 1993 Hochschulpolitikim internationalen Vergleich, Verlag ESertelsman Stiftung.
 11. Guran Y., Witteveen F. 1995 Parallel Trends in Engineering Technology Education in the USA and the Netherlands, „Proc. 4th World Conference on Engineering Education”, vol. 2, s. 176-180, St. Paul, Oct.
 12. King R. A. 1994 Socrates, Move Over: Changes in the Education Process for the 21st Century, „Proc. American Society for Engineering Education Annual Conf.”, Edmonton, June.
 13. Kraśniewski A, Woźnicki J. 1996 Modele studiów wielostopniowych: warunki funkcjonowania, sprawozdanie z pracy statutowej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 14. Marbury C. H., Barnes F. S., Lawsine L., Nicholson N. C. 1991 A One Room Schoolhouse Plan for Engineering Education, „IEEE Trans, on Education”, vol. 34, nr 4, s. 303-308, November.
 15. Sample S. B. 1988 Engineering Education and the Liberał Arts Tradition, „IEEE Trans, on Education”, vol. 31, nr 2, s. 54-57, May.
 16. World... 1996 World Guide to Higher Education: A Comparative Survey of Systems, Degrees and Oualifications, 3rd edition, UNESCO Publishing, Paris.
 17. Vemuri V. R. 1993 Computer Science and Engineering Curricula, „IEEE Trans, on Education”, vol. 36, nr 1, s. 108-110, February.
 18. Woźnicki J. (red.) 1996 Elastyczny system studiów dwustopniowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.