Trudna droga do Europy przez program Sokrates-Erasmus

Main Article Content

Zuzanna Toeplitz

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia oraz jedną z przesłanek reformy dydaktyki, związanej z wprowadzaniem punktowego systemu zaliczania zajęć: podstawowym wymaganiem stawianym uczelniom ubiegającym się o uczestnictwo w programie Unii Europejskiej Sokrates-Erasmus jest podporządkowanie zaliczeń Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów. Autorka omawia ponadto stan zaawansowania prac nad wprowadzeniem systemu punktów przeliczeniowych w poszczególnych typach uczelni oraz na różnych kierunkach studiów. Źródło informacji stanowią dane zgromadzone przez Biuro Programu Tempus na podstawie ankiety wysłanej do wszystkich uczelni na początku 1997 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Toeplitz, Z. (2016). Trudna droga do Europy przez program Sokrates-Erasmus. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 98-103. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4397
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Zuzanna Toeplitz, Uniwersytet Warszawski

Zuzanna Toeplitz - doktor psychologii, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) na Uniwersytecie Warszawskim, koordynator programu MEN Wprowadzenie punktów ECTS na uniwersytetach polskich, kierownik Biura Informacji i Promocji Uniwersytetu Warszawskiego.