Trudna droga do Europy przez program Sokrates-Erasmus
PDF

Jak cytować

Toeplitz, Z. (2016). Trudna droga do Europy przez program Sokrates-Erasmus. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 98–103. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4397

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia oraz jedną z przesłanek reformy dydaktyki, związanej z wprowadzaniem punktowego systemu zaliczania zajęć: podstawowym wymaganiem stawianym uczelniom ubiegającym się o uczestnictwo w programie Unii Europejskiej Sokrates-Erasmus jest podporządkowanie zaliczeń Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów. Autorka omawia ponadto stan zaawansowania prac nad wprowadzeniem systemu punktów przeliczeniowych w poszczególnych typach uczelni oraz na różnych kierunkach studiów. Źródło informacji stanowią dane zgromadzone przez Biuro Programu Tempus na podstawie ankiety wysłanej do wszystkich uczelni na początku 1997 r.

PDF

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.