Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(10) (1997)

Przyszłość i teraźniejszość społeczności akademickiej

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Oryginalny artykuł naukowy

Kryzys uniwersytetu jako instytucji edukacyjnej w krajach Europy Zachodniej PDF
Elżbieta Wnuk-Lipińska 14-22
Strategie polskiej edukacji PDF
Ireneusz Białecki 22-36
Merytokracja, hierarchia dochodów i dynamika mobilności. Polska na tle państw postkomunistycznych PDF
Henryk Domański 37-50
Uniwersytet w warunkach kształcenia masowego PDF
Maria Wójcicka, Elżbieta Wnuk-Lipińska 51-64
Strategie pozyskiwania i utrzymania zasobów a przetrwanie oraz rozwój organizacji naukowych: przykład trzech placówek Polskiej Akademii Nauk PDF
Julita Jabłecka, Hanna Gulczyńska, Ewa Świerzbowska-Kowalik 66-89
Wybieralność przedmiotów z perspektywy studentów PDF
Krystyna Ciekot 89-97
Trudna droga do Europy przez program Sokrates-Erasmus PDF
Zuzanna Toeplitz 98-103
O minimach programowych z matematyki na studiach ekonomicznych PDF
Antoni Smoluk 104-112
Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach PDF
Lesław W. Szczerba 112-115

Tłumaczenia

Przysztosc uniwersytetu: racjonalne przewidywanie, nadzieja na reformy czy wykorzystanie możliwości technicznych? PDF
Bruce D. Johnstone 7-14


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo