Kryzys uniwersytetu jako instytucji edukacyjnej w krajach Europy Zachodniej

Main Article Content

Elżbieta Wnuk-Lipińska

Abstrakt

W artykule zostały omówione objawy kryzysu uniwersytetu w Europie kontynentalnej. Autorka koncentruje się na analizie funkcji edukacyjnej uniwersytetu. Przyjmując za kryzysowy „okres przełomu w funkcjonowaniu uniwersytetu, w którym następuje przesilenie czy załamanie dotychczasowego kierunku rozwoju tej instytucji” , przedstawia zewnętrzne przyczyny kryzysu. W opinii autorki załamanie się linii rozwojowej zgodnej z tradycją uniwersytetu liberalnego jest w rzeczywistości europejskiej nieodwracalne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wnuk-Lipińska, E. (2016). Kryzys uniwersytetu jako instytucji edukacyjnej w krajach Europy Zachodniej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 14-22. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4391
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Wnuk-Lipińska - doktor habilitowany, socjolog. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się społeczne problemy funkcjonowania uczelni, a zwłaszcza nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia, style studiowania, postawy pracowników naukowo-dydaktycznych wobec wykonywanej pracy, działalność reformatorska szkół wyższych. Jest m.in. autorką książki Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych (1996).

Referencje

 1. Dąbrowa-Szefler M. 1997 Kondycja finansowa państwowych szkół wyższych i nakłady na kształcenie. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 9.
 2. Habermas J. 1970 The University in a Democracy - Democratization of the University. W: tegoż: Toward a Rational Society. Boston.
 3. Habermas J. 1989 The Idea o fthe Unimsity: Learning Processes. W: Weber S. (ed.): The New Consen/atism: Cultural Criticism and the Historians’ Debate. Cambridge.
 4. Jaspers K. 1959 The Idea of the University. Boston.
 5. Jaspers K. 1976 Praca badawcza, kształcenie, nauczanie. „Znak”, nr 5.
 6. Jawłowska A. 1975 Drogi kontrkultury. Warszawa.
 7. Neave G., Rhoades G. 1987 The Academic Estate in Western Europę. W: Clark B.R. (ed.): The Academic Profession. Berkeley - Los Angeles - London.
 8. Newman J.H. 1990 Idea uniwersytetu. Warszawa.
 9. Ortega y Gasset J. 1976 Misja uniwersytetu. „Znak”, nr 5.
 10. Ringer F.K. 1979 Education and Society in Modern Europę. New York.
 11. Szczepański J. 1976 Szkice o szkolnictwie wyższym. Warszawa.
 12. Weber M. 1946 Science as a Vocation. W: Gerth H.H., Wright Mills C. (eds.): Essays in Socioiogy.
 13. Znaniecki F. 1984 Społeczne role uczonych. Warszawa.