O minimach programowych z matematyki na studiach ekonomicznych

Main Article Content

Antoni Smoluk

Abstrakt

Artykuł jest wyrazem reakcji autora na dwa dokumenty: Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, dotyczące - najogólniej mówiąc - minimalnych wymagań programowych. Autor widzi w nich deprecjację matematyki w szkołach średnich i na studiach ekonomicznych. Apeluje zatem o takie nauczanie matematyki, aby oprócz narzędzi formalnych dawać również wiedzę o świecie. Zredukowanie matematyki do języka i składni jest, według autora, przyczyną stopniowego zmniejszania liczby godzin przeznaczonych na naukę matematyki w szkołach różnego szczebla.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smoluk, A. (2016). O minimach programowych z matematyki na studiach ekonomicznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 104-112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4398
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Antoni Smoluk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Antoni Smoluk - profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Katedry Matematyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Absolwent matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat z ekonomii matematycznej. Zajmuje się szeroko rozumianymi zastosowaniami matematyki w ekonomii, a zwłaszcza aproksymacją inwariantną, funkcjami sklejanymi, teorią prognozy, teorią preferencji i równowagi ogólnej. Poświęca dużo uwagi dydaktyce matematyki na studiach ekonomicznych. Opublikował wiele artykułów na ten temat, a także organizuje cykliczne ogólnopolskie konferencje poświęcone dydaktyce.

Referencje

  1. Podstawy... 1996 Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Strategii Edukacyjnych, Warszawa, 31 grudnia 1996.
  2. Uchwała... 1996 Uchwała nr 290/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie określenia minimalnych wymagań programowych dla kierunku studiów ekonomicznych.