O minimach programowych z matematyki na studiach ekonomicznych
PDF

Jak cytować

Smoluk, A. (2016). O minimach programowych z matematyki na studiach ekonomicznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 104–112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4398

Abstrakt

Artykuł jest wyrazem reakcji autora na dwa dokumenty: Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, dotyczące - najogólniej mówiąc - minimalnych wymagań programowych. Autor widzi w nich deprecjację matematyki w szkołach średnich i na studiach ekonomicznych. Apeluje zatem o takie nauczanie matematyki, aby oprócz narzędzi formalnych dawać również wiedzę o świecie. Zredukowanie matematyki do języka i składni jest, według autora, przyczyną stopniowego zmniejszania liczby godzin przeznaczonych na naukę matematyki w szkołach różnego szczebla.

PDF

Bibliografia

Podstawy... 1996 Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Strategii Edukacyjnych, Warszawa, 31 grudnia 1996.

Uchwała... 1996 Uchwała nr 290/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie określenia minimalnych wymagań programowych dla kierunku studiów ekonomicznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.