Polityka naukowa Komitetu Badań Naukowych dziś i jutro

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

Wywiad z prof. dr hab. Andrzejem Wiszniewskim, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Polityka naukowa Komitetu Badań Naukowych dziś i jutro. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 7-13. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4400
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską na temat przygotowania, realizacji i oceny reformy instytutowej w szkołach wyższych obroniła w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Jest autorką wielu publikacji poświęconych zarządzaniu nauką i szkolnictwem wyższym. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowywaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania naukowe: przemiany organizacyjne w nauce oraz szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.