Ocena jakości szkolnictwa wyższego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Main Article Content

Elżbieta Wnuk-Lipińska

Abstrakt

W artykule omówiono stanowiska występujące w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w sprawie potrzeby tworzenia systemów zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Przeanalizowano przyczyny zainteresowania tym problemem zarówno rządów, jak i władz uczelni. Sporo miejsca poświęcono akredytacji; została ona w ostatnich latach wprowadzona w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia w szkołach wyższych. Ponadto zwrócono uwagę na wieloznaczność używanych terminów dotyczących jakości kształcenia i jej oceny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wnuk-Lipińska, E. (2016). Ocena jakości szkolnictwa wyższego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 23-31. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4476
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Wnuk-Lipińska - socjolog, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się społeczne problemy funkcjonowania uczelni, a zwłaszcza nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia, style studiowania, postawy pracowników naukowo-dydaktycznych wobec wykonywanej pracy, działalność reformatorska szkół wyższych.

Referencje

  1. „Higher...” 1993 „Higher Education in Europe”, nr 3.
  2. Sedlak J. 1994 The Emergence of Diversified System: the State Prmte Predicament in Transforming Higher Education in Romania. „European Journal of Education, vol. 29, nr 1.
  3. Seminar I... 1994 Seminar I: Quality Assurance and Accreditation in Higher Education. Paris: OECD,
  4. Crighton J.: Quality lmprovement and Accreditation in Educational Systems in Central and Eastern Europe.
  5. Hendrichova J.: The System of Quality Assurance in the Czech Higher Education.
  6. Ftyan L.: Quality Assurance in Higher Education - A Review of Issues in Central and Eastern Europe.
  7. Setenyi J.: Quality Assurance and Accreditation in Hungary.
  8. Vught F. van: Towards a General Model of Quality Assessment.