Szkolnictwo wyższe - szanse i zagrożenia

Main Article Content

Elżbieta Wnuk-Lipińska

Abstrakt

Wywiad z prof. dr Jerzym Osiowskim, przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (wiceprzewodniczącym Rady poprzedniej kadencji)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozmowy
Biogram autora

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Wnuk-Lipińska - socjolog, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się społeczne problemy funkcjonowania uczelni, a zwłaszcza nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia, style studiowania, postawy pracowników naukowo-dydaktycznych wobec wykonywanej pracy, działalność reformatorska szkół wyższych.